openplanning

Hướng dẫn và ví dụ Java PipedInputStream

Xem thêm các chuyên mục:

Nhóm phát triển của chúng tôi vừa ra mắt website langlearning.net học tiếng Anh, Nga, Đức, Pháp, Việt, Trung, Hàn, Nhật, ... miễn phí cho tất cả mọi người.
Là một website được viết trên công nghệ web Flutter vì vậy hỗ trợ rất tốt cho người học, kể cả những người học khó tính nhất.
Hiện tại website đang tiếp tục được cập nhập nội dung cho phong phú và đầy đủ hơn. Mong các bạn nghé thăm và ủng hộ website mới của chúng tôi.
Hãy theo dõi chúng tôi trên Fanpage để nhận được thông báo mỗi khi có bài viết mới. Facebook

1- PipedInputStream

Để dễ dàng hiểu về PipedInputStream tôi đưa ra một tình huống như hình minh hoạ dưới đây:
Giả sử bạn đang phát triển một ứng dụng Multithreading (Đa luồng), và bạn có 2 Thread độc lập là Thread-AThread-B. Câu hỏi đặt ra là:
 • Cần làm gì để mỗi khi các bytes xuất hiện trên Thread-A chúng sẽ được chuyển sang Thread-B một cách tự động?
PipedOutputStreamPipedInputStream được tạo ra giúp bạn xử lý tình huống đề cập ở trên. Mỗi khi dữ liệu được ghi vào PipedOutputStream chúng sẽ xuất hiện một cách tự động trên PipedInputStream.
PipedInputStream constructors

PipedInputStream()   

PipedInputStream​(int pipeSize)   

PipedInputStream​(PipedOutputStream src)   

PipedInputStream​(PipedOutputStream src, int pipeSize)
Để dữ liệu ghi vào PipedOutputStream xuất hiện trên PipedInputStream bạn phải kết nối (connect) hai đối tượng này với nhau.

PipedOutputStream pipedOS = new PipedOutputStream();
PipedInputStream pipedIS = new PipedInputStream();

pipedOS.connect(pipedIS);
Code trên cũng tương đương với các cách dưới đây:

PipedOutputStream pipedOS = new PipedOutputStream();
PipedInputStream pipedIS = new PipedInputStream();

pipedIS.connect(pipedOS);

PipedOutputStream pipedOS = new PipedOutputStream();
PipedInputStream pipedIS = new PipedInputStream(pipedOS);

PipedInputStream pipedIS = new PipedInputStream();
PipedOutputStream pipedOS = new PipedOutputStream(pipedIS);
 • TODO Link?
 • TODO Link?

2- Example 1

PipedInputStreamEx1.java

package org.o7planning.pipedinputstream.ex;

import java.io.IOException;
import java.io.InputStream;
import java.io.OutputStream;
import java.io.PipedInputStream;
import java.io.PipedOutputStream;

public class PipedInputStreamEx1 {

  private PipedInputStream pipedIS;
  private PipedOutputStream pipedOS;

  public static void main(String[] args) throws IOException, InterruptedException {
    new PipedInputStreamEx1().test();
  }

  private void test() throws IOException, InterruptedException {

    // Create a PipedInputStream
    pipedIS = new PipedInputStream();

    // Data written to 'pipedOS'
    // will appear automatically at 'pipedIS'.
    pipedOS = new PipedOutputStream(pipedIS);

    new ThreadB().start();
    new ThreadA().start();
  }

  //
  class ThreadA extends Thread {
    @Override
    public void run() {
      try {
        byte[] bytes = new byte[] { 'a', 97, 'b', 'c', 101 };

        for (byte b : bytes) {
          pipedOS.write(b);
          Thread.sleep(1000);
        }
      } catch (Exception e) {
        e.printStackTrace();
      } finally {
        closeQuietly(pipedOS);
      }
    }
  }

  //
  class ThreadB extends Thread {

    @Override
    public void run() {
      try {
        int b = 0;
        while ((b = pipedIS.read()) != -1) {
          System.out.println(b + " " + (char) b);
        }
      } catch (Exception e) {
        e.printStackTrace();
      } finally { 
        closeQuietly(pipedIS);
      }
    }
  }

  private void closeQuietly(InputStream in) {
    if (in != null) {
      try {
        in.close();
      } catch (IOException e) {
      }
    }
  }

  private void closeQuietly(OutputStream out) {
    if (out != null) {
      try {
        out.close();
      } catch (IOException e) {
      }
    }
  }
}
Output:

3- Example 2

Ví dụ: Sử dụng PipedInputStream, PipedOutputStream với BufferedInputStreamBufferedOutputStream để nâng cao hiệu xuất của chương trình.
PipedInputStreamEx2.java

package org.o7planning.pipedinputstream.ex;

import java.io.BufferedInputStream;
import java.io.BufferedOutputStream;
import java.io.IOException;
import java.io.InputStream;
import java.io.OutputStream;
import java.io.PipedInputStream;
import java.io.PipedOutputStream;

public class PipedInputStreamEx2 {

  private BufferedInputStream bufferedIS;
  private BufferedOutputStream bufferedOS;

  public static void main(String[] args) throws IOException, InterruptedException {
    new PipedInputStreamEx2().test();
  }

  private void test() throws IOException, InterruptedException {

    
    PipedInputStream pipedIS = new PipedInputStream(); 
    PipedOutputStream pipedOS = new PipedOutputStream();
    
    pipedIS.connect(pipedOS);
    
    this.bufferedIS = new BufferedInputStream(pipedIS);
    this.bufferedOS = new BufferedOutputStream(pipedOS);

    new ThreadB().start();
    new ThreadA().start();
  }

  //
  class ThreadA extends Thread {
    @Override
    public void run() {
      try {
        byte[] bytes = new byte[] { 'a', 97, 'b', 'c', 101 };

        for (byte b : bytes) {
          bufferedOS.write(b);
        }
      } catch (Exception e) {
        e.printStackTrace();
      } finally {
        closeQuietly(bufferedOS);
      }
    }
  }

  //
  class ThreadB extends Thread {

    @Override
    public void run() {
      try {
        int code;
        while ((code = bufferedIS.read()) != -1) {
          System.out.println(code + " " + (char)code);
        }
      } catch (Exception e) {
        e.printStackTrace();
      } finally {
        closeQuietly(bufferedIS);
      }
    }
  }

  private void closeQuietly(InputStream in) {
    if (in != null) {
      try {
        in.close();
      } catch (IOException e) {
      }
    }
  }

  private void closeQuietly(OutputStream out) {
    if (out != null) {
      try {
        out.close();
      } catch (IOException e) {
      }
    }
  }
}

Xem thêm các chuyên mục:

Có thể bạn quan tâm

Đây là các khóa học trực tuyến bên ngoài website o7planning mà chúng tôi giới thiệu, nó có thể bao gồm các khóa học miễn phí hoặc giảm giá.