openplanning

Cài đặt công cụ phát triển AspectJ cho Eclipse

 1. Giới thiệu
 2. Trang chủ Aspectj
 3. Cách tìm link để cài đặt
 4. Cài đặt Ajdt tool Plugin
 5. Hướng dẫn lập trình AspectJ cho người mới bắt đầu

1. Giới thiệu

Tài liệu hướng dẫn này được viết dựa trên:
 • Eclipse 4.7, 4.6 (OXYGEN, NEON)

 • AspectJ 1.8.2

 • Ajdt Tool 2.2.4

2. Trang chủ Aspectj

Trang chủ AspectJ:
Trang chủ Ajdt (AspectJ development tools)

3. Cách tìm link để cài đặt

Copy Link:
Eclipse 4.7 OXYGEN:
 • http://download.eclipse.org/tools/ajdt/47/dev/update
Eclipse 4.6 NEON:
 • http://download.eclipse.org/tools/ajdt/46/dev/update

4. Cài đặt Ajdt tool Plugin

 • Name: ajdt 4.7
 • Location: http://download.eclipse.org/tools/ajdt/47/dev/update
Finished!

5. Hướng dẫn lập trình AspectJ cho người mới bắt đầu