openplanning

Cài đặt EMF cho Eclipse

  1. Giới thiệu
  2. Cài đặt EMF vào Eclipse

1. Giới thiệu

Tài liệu được viết dựa trên:
  • Eclipse 4.5 MARS
Chú ý:
Trong một số gói Eclipse khi bạn download về thường đã tích hợp sẵn EMF. Vì vậy bạn cần kiểm tra xem eclipse của bạn đã sẵn sàng cho việc lập trình EMF chưa.
Trong trường hợp Eclipse của bạn chưa tích hợp EMF bạn có thể xem tiếp hướng dẫn trong tài liệu này.
Để kiểm tra, trên Eclipse chọn:
File/New/Other...
Nếu có wizard "Eclipse Modeling Framework" trên Dialog điều đó có nghĩa là EMF đã được cài đặt trên Eclipse của bạn. Bạn có thể sẵn sàng làm việc với EMF mà không phải cài đặt thêm gì.

2. Cài đặt EMF vào Eclipse

Kết quả download được:
Trên Eclipse chọn:
  • Help/Install New Software...
Có một số Bundle trong EMF được sử dụng để làm việc với các ứng dụng RAP & GWT, đòi hỏi phải cài đặt RAP & GWT trước vào Eclipse, nếu bạn không cài RAP, GWT các Bundle này sẽ bị bỏ qua. Nhấn Next để tiếp tục cài đặt.
Chờ cho tới khi tiến trình cài đặt hoàn thành.
Nhấn Yes để start lại Eclipse, việc cài đặt hoàn thành.

Công nghệ của Eclipse

Show More