openplanning

Cài đặt công cụ lập trình báo cáo BIRT cho Eclipse

Hãy theo dõi chúng tôi trên Fanpage để nhận được thông báo mỗi khi có bài viết mới. Facebook

1- Giới thiệu

Tài liệu này, sẽ hướng dẫn bạn cài đặt công cụ BIRT vào Eclipse, công cụ giúp bạn lập trình các báo cáo BIRT một cách trực quan. 
  • BIRT: Business Intelligence and Reporting Tools
Tài liệu này được viết dựa trên:
  • Eclipse 4.4 (LUNA) (Or newer)

  • BIRT 4.4

2- Birt URL Update Site

Hiện tại:
  • Eclipse đang có phiên bản 4.4 (Mã hiệu LUNA)
  • BIRT đang có phiên bản 4.4
URL Update Site trong trường hợp này:

3- Cài đặt công cụ lập trình BIRT vào Eclipse

Nhập vào:
  • Name: BIRT 4.4 Update Site
  • Location: http://download.eclipse.org/birt/update-site/4.4/

4- Kiểm tra sau khi cài đặt xong

Sau khi cài đặt BIRT vào Eclipse thành công, bạn có thể kiểm tra lại.
Trên Eclipse chọn:
  • File/New/Other...
Mọi thứ đã sẵn sàng để lập trình báo cáo BIRT trên Eclipse.

5- Hướng dẫn lập trình báo cáo BIRT cho người mới bắt đầu

Với BIRT bạn có thể xem hướng dẫn HelloWorld tại: