openplanning

Cài đặt công cụ lập trình báo cáo BIRT cho Eclipse

1- Giới thiệu

Tài liệu này, sẽ hướng dẫn bạn cài đặt công cụ BIRT vào Eclipse, công cụ giúp bạn lập trình các báo cáo BIRT một cách trực quan. 
  • BIRT: Business Intelligence and Reporting Tools
Tài liệu này được viết dựa trên:
  • Eclipse 4.4 (LUNA) (Or newer)

  • BIRT 4.4

2- Birt URL Update Site

Hiện tại:
  • Eclipse đang có phiên bản 4.4 (Mã hiệu LUNA)
  • BIRT đang có phiên bản 4.4
URL Update Site trong trường hợp này:

3- Cài đặt công cụ lập trình BIRT vào Eclipse

Nhập vào:
  • Name: BIRT 4.4 Update Site
  • Location: http://download.eclipse.org/birt/update-site/4.4/

4- Kiểm tra sau khi cài đặt xong

Sau khi cài đặt BIRT vào Eclipse thành công, bạn có thể kiểm tra lại.
Trên Eclipse chọn:
  • File/New/Other...
Mọi thứ đã sẵn sàng để lập trình báo cáo BIRT trên Eclipse.

5- Hướng dẫn lập trình báo cáo BIRT cho người mới bắt đầu

Với BIRT bạn có thể xem hướng dẫn HelloWorld tại: