openplanning

Cài đặt Jaspersoft studio cho Eclipse - Công cụ trực quan thiết kế JasperReport

 1. Giới thiệu
 2. Phân biệt iReport, JasperSoft và JasperReport
 3. Cài đặt Jaspersoft cho Eclipse NEON
 4. Cài đặt JasperSoft Studio vào Eclipse (LUNA & MARS)
 5. Hướng dẫn lập trình JasperReport cho người mới bắt đầu

1. Giới thiệu

Trong tài liệu này, tôi sẽ hướng dẫn bạn cài đặt Jaspersoft Studio, một công cụ trực quan để lập trình JasperReport.
Hướng dẫn này được viết dựa trên:
 • Eclipse 4.6 (NEON)

 • Jaspersoft Studio (6.3.1)

2. Phân biệt iReport, JasperSoft và JasperReport

Đôi khi bạn bị nhầm lẫn giữa 3 thứ:
 • iReport
 • JasperSoft
 • JasperReport
JasperReport: là một thư viện báo cáo, lập trình ra các báo cáo với các định dạng khác nhau PDF, Html, ...
Trong đó:
 • JasperSoft là một công cụ thiết kế trực quan cho JasperReport. JasperSoft có thể cài đặt vào Eclipse như một Plugin.
 • iReport cũng giống như JasperSoft, nó là một công cụ trực quan để thiết kế báo cáo JasperReport. Nó có thể cài đặt vào Netbeans như một Plugin.
Như vậy để lập trình báo cáo JasperReport trên Eclipse bạn cần phải cài đặt JasperSoft Studio.

3. Cài đặt Jaspersoft cho Eclipse NEON

Chú ý: Cài đặt này cho Eclipse 4.6 - NEON:
Bạn có thể chọn các phiên bản để cài đặt tại:
Update Site URL:
 • https://sourceforge.net/projects/jasperstudio/files/updatesite/6.3.0/
 • https://sourceforge.net/projects/jasperstudio/files/updatesite/6.2.2/
Hoặc mới nhất Jaspersoft 6.3.1 (Vẫn trạng thái Beta):
 • https://sourceforge.net/projects/jasperstudio/files/beta-release/updatesite/
Cài đặt vào Eclipse:
Nhập vào:
 • Name: Jaspersoft Studio for NEON
 • Location: https://sourceforge.net/projects/jasperstudio/files/updatesite/6.3.0/
Sau khi cài đặt xong, khởi động lại Eclipse. Giờ bạn có thể sẵn sàng lập trình JasperReport ngay trên Eclipse.
 • File/New/Other...

4. Cài đặt JasperSoft Studio vào Eclipse (LUNA & MARS)

Cài đặt này áp dụng cho Eclipse 4.4 (LUNA) & 4.5 (MARS).
Tìm kiếm với từ khóa:
 • Jaspersoft Studio
Sau khi cài đặt xong, khởi động lại Eclipse. Giờ bạn có thể sẵn sàng lập trình JasperReport ngay trên Eclipse.
 • File/New/Other...

5. Hướng dẫn lập trình JasperReport cho người mới bắt đầu

Bạn có thể xem hướng dẫn lập trình báo cáo JasperReport cho người mới bắt đầu tại: