openplanning

Cài đặt RAP Tools cho Eclipse

Hãy theo dõi chúng tôi trên Fanpage để nhận được thông báo mỗi khi có bài viết mới. Facebook

1- Giới thiệu

Tài liệu này viết dựa trên:
  • Eclipse 4.5 (MARS)   (ok for newer Eclipse)

  • Eclipse RAP 3.0

2- Cài đặt

Chuyển tới trang chủ của RAP:
Copy đường dẫn:
  • http://download.eclipse.org/rt/rap/tools/3.0
Trên Eclipse vào:
  • Help/Install New Software...
Nhập vào:
  • Name: RAP Tools 3.0
  • Location: http://download.eclipse.org/rt/rap/tools/3.0
Sau khi cài đặt xong, đóng Eclipse và mở lại. Bạn đã có thể sẵn sàng để lập trình với Eclipse RAP.
Có thể bạn quan tâm

Đây là các khóa học trực tuyến bên ngoài website o7planning mà chúng tôi giới thiệu, nó có thể bao gồm các khóa học miễn phí hoặc giảm giá.