openplanning

Cài đặt RAP Tools cho Eclipse

  1. Giới thiệu
  2. Cài đặt

1. Giới thiệu

Tài liệu này viết dựa trên:
  • Eclipse 4.5 (MARS) (ok for newer Eclipse)

  • Eclipse RAP 3.0

2. Cài đặt

Chuyển tới trang chủ của RAP:
Copy đường dẫn:
  • http://download.eclipse.org/rt/rap/tools/3.0
Trên Eclipse vào:
  • Help/Install New Software...
Nhập vào:
  • Name: RAP Tools 3.0
  • Location: http://download.eclipse.org/rt/rap/tools/3.0
Sau khi cài đặt xong, đóng Eclipse và mở lại. Bạn đã có thể sẵn sàng để lập trình với Eclipse RAP.

Công nghệ của Eclipse

Show More