openplanning

Đóng gói và triển khai ứng dụng Eclipse RAP

Xem thêm các chuyên mục:

Nhóm phát triển của chúng tôi vừa ra mắt website langlearning.net học tiếng Anh, Nga, Đức, Pháp, Việt, Trung, Hàn, Nhật, ... miễn phí cho tất cả mọi người.
Là một website được viết trên công nghệ web Flutter vì vậy hỗ trợ rất tốt cho người học, kể cả những người học khó tính nhất.
Hiện tại website đang tiếp tục được cập nhập nội dung cho phong phú và đầy đủ hơn. Mong các bạn nghé thăm và ủng hộ website mới của chúng tôi.
Hãy theo dõi chúng tôi trên Fanpage để nhận được thông báo mỗi khi có bài viết mới. Facebook

1- Giới thiệu

Tài liệu này được viết dựa trên:
  • Eclipse 4.4 (LUNA)

  • RAP 2.3

Tài liệu này sử dụng kết quả của hướng dẫn:

2- Cài đặt Plugin

Để đóng gói được ứng dụng RAP bạn cần phải cài đặt plugin "WAR products (Incubation)"  vào Eclipse.

3- Đóng gói ứng dụng RAP

Trước hết phải đảm bảo rằng ứng dụng RAP của bạn chạy tốt trực tiếp trên Eclipse.
Đây là ứng dụng RAP cần phải triển khai.
Trên Eclipse chọn
  • File/New/Other...
Nhập vào các thông tin như hình minh họa dưới đây.
Nhập vào:
  • ID: HelloBasicRAP
  • Version: 1.0
  • Name: Hello Basic RAP
Trong trường hợp bạn nhận được một thông báo lỗi:
Nhấn "Add required Plug-ins" để hệ thống tính toán lại các Plugin phụ thuộc.
Quay lại nhấn Validate một lần nữa, bạn sẽ nhận được một thông báo việc cấu hình thành công.
Nhấn "Eclipse WAR Product export wizard" để tạo file war.
Mở file war vừa được tạo ra bằng winrar để xem.
Các bundle liên quan đã được đóng gói hết trong file war.

4- Triển khai ứng dụng RAP lên Webserver

Bạn có thể triển khai file war lên một Webserver nào đó.
  • Tomcat
  • Glassfish
  • ...
Xem thêm:

Xem thêm các chuyên mục: