openplanning

Hướng dẫn tạo DigitalOcean Spaces Bucket

  1. Tạo một Spaces Bucket
  2. Upload file lên Spaces Bucket

1. Tạo một Spaces Bucket

Đầu tiên, đăng nhập vào DigitalOcean:
Sau khi đăng nhập thành công, nhấn vào nút "Create" ở góc trên bên phải và chọn "Spaces Object Storage":
Chọn trung tâm dữ liệu và đặt tên cho Spaces Bucket của bạn. Chú ý, tên của Spaces Bucket là duy nhất với tất cả người dùng, vì vậy bạn nên đặt một cái tên có liên quan tới một tên miền của bạn, chẳng hạn:
  • static-mydomain-com
  • s1-mydomain-com
Tên của Spaces Bucket không nên chứa dấu chấm bởi vì nó là nguyên nhân gây ra thông báo lỗi SSL khi bạn cố gắng truy cập vào file trực tiếp trên trình duyệt. Nguyên nhân là "digitaloceanspaces.com" chỉ hỗ trợ SSL cho tên miền con cấp 1 và 2.
Rất nhanh chóng và dễ dàng, một Spaces Bucket đã được tạo ra.

2. Upload file lên Spaces Bucket

Sau khi tạo thành công một Spaces Bucket, bạn có thể tải các file của mình lên một cách trực tiếp hoặc thông qua các công cụ như S3CMD hoặc Awssdk S3 Rest API.
Ví dụ, ở đây tôi đã tải lên trực tiếp một vài file.
Theo mặc định các file được đặt trong chế độ "private" (riêng tư).
Để có thể truy cập vào file nào đó trực tiếp trên trình duyệt bạn cần chuyển nó sang chế độ "public" (Công khai).
Và lúc này bạn có thể truy cập vào file đó trực tiếp trên trình duyệt:
  • https://my-bucket-name.fra1.digitaloceanspaces.com/path/to/file

Các hướng dẫn Amazon Web Services

Show More