openplanning

Di chuyển (migrate) dịch vụ DNS tới Amazon Route 53

  1. Bước 1: Tạo Hosted Zone trên Amazon Route 53
  2. Bước 2: Tái tạo các bản ghi trên Amazon Route 53
  3. Bước 3: Di chuyển (migrate) dịch vụ DNS tới Amazon Route 53
Giả sử rằng bạn có một tên miền đang được đăng ký với một nhà cung cấp tên miền nào đó không phải Amazon Route 53. Bây giờ bạn muốn sử dụng tên miền này để:
  • Trỏ tên miền của bạn tới một Website tĩnh được lưu trữ (host) trên Amazon S3.
  • Trỏ tên miền của bạn tới một bản phân phối CloudFront.
Để làm được điều đó bạn cần di chuyển (migrate) dịch vụ DNS từ nhà đăng ký tên miền của bạn tới Amazon Route 53. Sau đó tái tạo các bản ghi (records) trên Amazon Route 53 để đảm bảo website không bị gián đoạn. Chú ý: Sau hành động trên, tên miền của bạn vẫn được quản lý bởi nhà cung cấp tên miền hiện tại, nhưng các bản ghi của tên miền được quản lý bởi Amazon Route 53.
Chú ý: Sau khi dịch vụ DNS được di chuyển tới Amazon Route 53, bạn phải trả 0.5$ cho Amazon mỗi tháng để được sử dụng dịch vụ của họ, nó không miễn phí nhưng xứng đáng. Dịch vụ DNS của Amazon có độ trễ truy vấn rất thấp và tốc độ lan truyền (propagation) nhanh các thay đổi.
Bạn cũng có thể chuyển (transfer) đăng ký tên miền của bạn từ một nhà cung cấp khác tới Amazon Route 53. Điều này có nghĩa là tên miền của bạn và dịch vụ DNS sẽ được quản lý bởi Amazon Route 53. Bạn phải trả cho Amazon chi phí duy trì tên miền hàng năm và 0.5$ mỗi tháng cho dịch vụ DNS (Nếu bạn sử dụng nó).
Trong bài viết này tôi sẽ hướng dẫn bạn làm thế nào để di chuyển dịch vụ DNS từ một nhà cung cấp tên miền khác tới Amazon Route 53, và tái tạo các bản ghi trên Amazon Route 53.

1. Bước 1: Tạo Hosted Zone trên Amazon Route 53

Đầu tiên, đăng nhập vào Amazon Route 53:
"Hosted zone" (Vùng được lưu trữ) là nơi bạn cấu hình và lưu trữ các bản ghi của một tên miền.
Nhấn vào "Create hosted zone" để tạo ra một "Hosted zone" cho tên miền của bạn.
Nhập vào tên miền của bạn.
Hosted zone được tạo ra mặc định sẽ có hai bản ghi giống như dưới đây. Hãy chú ý đến bản ghi "NS", nó có 4 "name servers", chúng ta sẽ sử dụng chúng tại bước thứ 3.

2. Bước 2: Tái tạo các bản ghi trên Amazon Route 53

Tiếp theo, Bạn cần tái tạo các bản ghi của tên miền này trên Amazon Route 53.
Nếu số lượng bản ghi không nhiều bạn có thể dễ dàng tái tạo chúng một cách thủ công trên Amazon Route 53.
Nếu số lượng bản ghi cần tái tạo quá nhiều, bạn có thể sử dụng công cụ "Import zone file" của Route 53. Công cụ này chỉ có ích nếu nhà cung cấp tên miền của bạn hỗ trợ việc xuất khẩu ra một "Zone file" từ tên miền.

3. Bước 3: Di chuyển (migrate) dịch vụ DNS tới Amazon Route 53

Để di chuyển dịch vụ DNS tới Amazon Route 53 bạn cần thay đổi "NameServers". Điều này hơi khác nhau với các nhà cung cấp tên miền khác nhau.
Trên Website của nhà cung cấp tên miền của bạn, tìm nơi bạn có thể thay đổi "NameServers".
Domain Provider
Default NameServers
namecheap.com
  • dns1.registrar-servers.com
  • dns2.registrar-servers.com
namesilo.com
  • ns1.dnsowl.com
  • ns2.dnsowl.com
  • ns3.dnsowl.com
Đổi "NameServers" thành các giá trị mà bạn có được ở bước 1:
Chờ đợi khoảng 24 giờ để cho các thay đổi của bạn có tác dụng đầy đủ. Chú ý: Bạn có thể nhận thấy sự thay đổi sau khoảng vài phút tuỳ thuộc vào khu vực địa lý của bạn.
Bạn có thể kiểm tra sự lan truyền (propagation) của "NameServers" của bạn trên "dnschecker.org":

Các hướng dẫn Amazon Web Services

Show More