openplanning

Yêu cầu chứng chỉ SSL từ Amazon ACM

  1. Yêu cầu chứng chỉ SSL
  2. Có thể bạn quan tâm
Trong bài viết này tôi sẽ hướng dẫn bạn làm thế nào để yêu cầu một chứng chỉ SSL công cộng từ Amazon ACM cho tên miền của bạn. Hãy đảm bảo rằng dịch vụ DNS của tên miền đã được di chuyển (migrate) tới Amazon Route 53.

1. Yêu cầu chứng chỉ SSL

Đầu tiên, đăng nhập vào Amazon ACM:
Nhấn vào "Request certificates" để yêu cầu được cung cấp một chứng chỉ SSL từ Amazon.
Chúng ta sẽ yêu cầu một chứng chỉ công cộng.
Nhập vào tên miền hoặc tên miền con mà bạn muốn tạo chứng chỉ cho nó.
Trước khi cung cấp một chứng chỉ SSL cho bạn, ACM phải xác thực (validate) để chắc chắn rằng bạn là người sở hữu của tên miền đó. Việc xác thực này được thực hiện thông qua DNS hoặc Email.
Nhấn nút "Request" để gửi yêu cầu tới Amazon ACM.
Tiếp theo, nhân vào "List certificates" để xem danh sách các chứng chỉ của bạn đang được quản lý bởi ACM.
Danh sách mà bạn nhìn thấy sẽ bao gồm cả chứng chỉ mà bạn vừa yêu cầu, nó đang trong quá trình chờ đợi để xác thực (validate).
Nếu bạn đã di chuyển (migrate) dịch vụ DNS của tên miền của bạn tới Amazon Route 53 thì việc xác thực (validation) sẽ diễn ra vô cùng đơn giản. Nhấn vào nút "Create records in Route 53".
Một bản ghi CNAME đang chờ để được tạo ra trên Amazon Route 53 giúp cho việc xác thực. Bạn chỉ cần nhấn vào nút "Create records" để ra tạo nó.
Cuối cùng, chờ đợi vài phút cho tới khi chứng chỉ của bạn được cấp.

2. Có thể bạn quan tâm

Việc yêu cầu một chứng chỉ SSL là cần thiết cho một vài dịch vụ trong AWS:

Các hướng dẫn Amazon Web Services

Show More