openplanning

Chuyển (transfer) đăng ký tên miền tới Amazon Route 53

  1. Chuyển đăng ký tên miền tới Amazon Route 53
Giả sử rằng tên miền của bạn đang được đăng ký với nhà cung cấp nào đó khác Amazon Route 53. Bây giờ, bạn đang nghĩ tới việc chuyển (transfer) đăng ký tên miền của bạn tới Amazon Route 53 để có thể:
  • Trỏ tên miền của bạn tới một website tĩnh được lưu trữ (host) trên Amazon S3.
  • Trỏ tên miền của bạn tới một bản phân phối Amazon CloudFront.
Việc chuyển đăng ký tên miền của bạn tới Amazon Route 53 có nghĩa là tên miền của bạn sẽ được quản lý bởi Amazon Route 53. Bạn phải trả phí duy trì tên miền hàng năm cho Amazon. Ngoài ra, bạn cũng phải thanh toán 0.5$ mỗi tháng để sử dụng dịch vụ DNS của họ, dịch vụ này cho phép quản lý các bản ghi của tên miền của bạn. Dịch vụ DNS của Amazon Route 53 là không miễn phí nhưng xứng đáng, vì nó có độ trễ truy vấn rất thấp và tốc độ lan truyền (propagation) nhanh các thay đổi.
Chú ý: Một số nhà cung cấp tên miền có thể ngừng dịch vụ DNS ngay sau khi bạn chuyển (transfer) đăng ký tên miền của bạn tới nhà cung cấp tên miền khác. Vì vậy, để đảm bảo website của bạn không bị gián đoạn bạn nên di chuyển (migrate) dịch vụ DNS tới Amazon Route 53 trước khi chuyển đăng ký tên miền.
Trong thực tế, nếu chỉ để sử dụng các dịch vụ nói trên của Amazon AWS, bạn có thể chỉ cần di chuyển (migrate) dịch vụ DNS tới Amazon Route 53 thay vì chuyển đăng ký tên miền.

1. Chuyển đăng ký tên miền tới Amazon Route 53

Đầu tiên, truy cập vào Amazon Route 53:
Tiếp theo, nhấn vào liên kết "transfer your existsing domains".
Hoặc bạn có thể nhấn vào liên kết dưới đây:
Nhập vào tên miền mà bạn muốn chuyển (transfer) tới Amazon Route 53, sau đó nhấn nút "Check" để kiểm tra. Hãy đảm bảo rằng các điều kiện sau phải được thoả mãn:
  • Tên miền của bạn phải được mở khoá, và nó phải ở trong tình trạng này cho tới khi việc chuyển thành công.
Để đảm bảo rằng quá trình chuyển (transfer) đăng ký tên miền không làm gián đoạn sự hoạt động của website bạn nên di chuyển (migrate) dịch vụ DNS tới Amazon Route 53 trước khi chuyển đăng ký tên miền.
Nhập vào "Authorization code" (Mã ủy quyền) mà bạn lấy được từ nhà cung cấp tên miền của bạn. Mã này cho phép việc chuyển đăng ký tên miền.
Thông thường việc chuyển một tên miền mất khoảng 1 tuần. Nếu tên miền của bạn chưa từng sử dụng cho một website nào quá trình này có thể chỉ mất 1 ngày.

Các hướng dẫn Amazon Web Services

Show More