openplanning

Cấu hình tên miền tuỳ chỉnh cho website tĩnh Amazon S3

  1. Cấu hình Route 53
  2. HTTPS/SSL?
Trong bài viết trước tôi đã hướng dẫn bạn cách tạo một website tĩnh lưu trữ (host) trên một S3 Bucket.
Nếu đăng ký tên miền của bạn đang được quản lý tại một nhà cung cấp khác, bạn cần phải di chuyển (migrate) dịch vụ DNS của nó tới Amazon Route 53:
Trong bài viết này, tôi sẽ hướng dẫn bạn "Làm thế nào để trỏ một tên miền của bạn vào Website tĩnh nói trên".

1. Cấu hình Route 53

Trước hết, đăng nhập vào dịch vụ Amazon Route 53:
Truy cập vào "Hosted zone".
Lựa chọn một "Hosted zone" tương ứng với tên miền mà bạn quan tâm.
Chúng ta sẽ tạo một tên miền con và trỏ nó tới S3 Static Website. Nhấn nút "Create record".
Record name
Tên miền hoặc tên miền con. Chẳng hạn:
  • test.yourdomain.com
Chú ý: Để trỏ tên miền tới một S3 Static Website, "Record name" phải giống với tên của Bucket.
Record type
Giá trị của "Record type" trong trường hợp này phải là:
  • A - Routes traffic to an IPv4 address and some AWS resources
Alias
Yes
Route traffic to
Chọn giá trị:
  • Alias to S3 website endpoint
Region
Chọn vùng địa lý nơi đặt S3 Bucket của bạn.
S3 Endpoint
Chú ý: "S3 Endpoint" chỉ sẵn có để bạn lựa chọn nếu "Record name" giống với tên của Bucket.
Cuối cùng, nhấn "Create Record". Thông thường các thay đổi DNS cần khoảng 24 giờ để nó được lan truyền (propagate) đầy đủ tới các DNS Server khác, với Amazon 53 có thể bạn chỉ cần vài phút chờ đợi để có thể cảm nhận được sự thay đổi.

2. HTTPS/SSL?

Ở bước trên chúng ta đã cấu hình Amazon Route 53 để trỏ một tên miền tuỳ biến tới một S3 Static Website. Mọi thứ có vẻ hoàn hảo và bạn có thể truy cập vào website với tên miền của bạn với giao thức HTTP.
  • http://test.yourdomain.com
Về cơ bản, bạn có thể thiết lập HTTPS/SSL cho tên miền tuỳ chỉnh trên mà không cần sử dụng CloudFront, nhưng nó khá phức tạp và được đề cập trong các thảo luận dưới đây:
Nếu bạn thực sự cần một website tĩnh với tên miền tuỳ chỉnh và hỗ trợ HTTPS, bạn nên cân nhắc sử dụng CloudFront.

Các hướng dẫn Amazon Web Services

Show More