openplanning

Cài đặt Eclipse trên Ubuntu

Xem thêm các chuyên mục:

Hãy theo dõi chúng tôi trên Fanpage để nhận được thông báo mỗi khi có bài viết mới. Facebook

1- Yêu cầu đòi hỏi

Để cài đặt Eclipse vào Ubuntu, bạn cần đảm bảo rằng Ubuntu của bạn đã cài đặt Java.
Nếu bạn chưa cài đặt Java, bạn có thể tham khảo hướng dẫn tại đây:
Sử dụng các lệnh sau để kiểm tra phiên bản Java, kiểm tra kiến trúc của máy tính.

java -version

dpkg --print-architecture

2- Download Eclipse

Trước khi download, bạn cần kiểm tra xem hệ điều hành bạn đang sử dụng là 32bit hay 64bit.
Để download Eclipse bạn vào địa chỉ:
Kết quả download được:

3- Chạy Eclipse

Giải nén file bạn vừa download được ở bước trên:
"Cut" thư mục eclipse và "paste" vào thư mục "HOME" của bạn:
 
Chạy Eclipse:

Xem thêm các chuyên mục: