openplanning

Cài đặt React Plugin cho trình soạn thảo Atom

  1. React Plugin là gì?
  2. Cài đặt React Plugin

1. React Plugin là gì?

Có thể bạn quan tâm:
Nếu bạn đang sử dụng trình soạn thảo Atom để lập trình các ứng dụng React bạn nên cài đặt React Plugin. Plugin này giúp Atom làm nổi bật mã JSX.
OK, như bạn đã biết React sử dụng JSX (Javascript Syntax eXtension), cú pháp của JSX là sự kết hợp của JavascriptXML. Các tập tin JSX có phần mở rộng là jsx.
Khi chưa cài đặt React Plugin, tập tin JSX bị đối xử như một tập tin văn bản thông thường, bạn sẽ rất khó để quan sát code. Dưới đây là hình ảnh minh họa một tập tin JSX được mở trên Atom (Chưa cài đặt React Plugin).
Thật xuất sắc, mọi thứ thay đổi sau khi bạn cài đặt React Plugin!!

2. Cài đặt React Plugin

Trên Windows mở cửa sổ CMD (Hoặc mở cửa sổ Terminal nếu bạn sử dụng hệ điều hành Ubuntu hoặc Mac OS). Và thực thi lệnh sau:
apm install react
Đó là tất cả những gì cần thực hiện!!