openplanning

Cài đặt trình duyệt Firefox trên Ubuntu

  1. Mục tiêu
  2. Cài đặt Firefox

1. Mục tiêu

Trong tài liệu này, tôi hướng dẫn bạn cài đặt trình duyệt Firefox vào Linux Server (Ubuntu Server,...)
Dưới đây là hình ảnh trình duyệt Firefox đang chạy trên Ubuntu Server 16.10:

2. Cài đặt Firefox

Trước hết bạn chạy lệnh sau để thêm kho chứa (repository) ppa:mozillateam/firefox-next vào hệ thống của bạn.
sudo add-apt-repository ppa:mozillateam/ppa
Chú ý: Nếu bạn nhận được lỗi: "sudo: add-apt-repository: command not found", hãy chạy lệnh dưới đây:
sudo apt-get install software-properties-common
sudo add-apt-repository ppa:mozillateam/ppa
Sau đó, chạy lệnh sau để cập nhập các bó cài đặt.
sudo apt-get update
Cài đặt Firefox:
sudo apt-get install firefox
Trình duyệt firefox đã được cài đặt thành công.
Bạn có thể chạy Firefox từ Terminal với lệnh:
firefox

# OR:

/usr/bin/firefox