openplanning

Cài đặt GUI và Remote Desktop cho Ubuntu Server

  1. Mục tiêu của bài viết
  2. Cài đặt Desktop GUI và XRDP
  3. Truy cập từ xa vào Ubuntu từ Windows
  4. Truy cập từ xa vào Ubuntu từ MacOS

1. Mục tiêu của bài viết

Trong bài viết này tôi sẽ hướng dẫn bạn cài đặt giao diện người dùng (User Interface) và phần mềm Remote Desktop cho hệ điều hành Ubuntu Server. Bạn có thể truy cập từ xa vào Ubuntu Server của bạn từ Windows hoặc MacOS một cách dễ dàng.

2. Cài đặt Desktop GUI và XRDP

Trên cửa sổ Terminal, đăng nhập vào Ubuntu Server của bạn với một Sudo User nào đó, không phải user root.
Nếu bạn không có một user nào khác ngoài root, hãy đăng nhập với user root, sau đó tạo một user mới, chẳng hạn ở đây tôi tạo user "tran" và gắn nó vào nhóm sudo.
adduser tran

usermod -aG sudo tran
Sau đó chuyển sang đăng nhập bằng user mà bạn vừa tạo ra.
su - tran
Thực thi các lệnh dưới đây để cài đặt giao diện người dùng cho Ubuntu Server:
sudo apt-get update && sudo apt-get dist-upgrade -y


sudo apt-get install  ubuntu-mate-core ubuntu-mate-desktop -y
Tiếp theo, cài đặt XRDP cho Ubuntu Desktop:
sudo apt-get install mate-core mate-desktop-environment mate-notification-daemon xrdp -y
XRDP là một phần mềm mã nguồn mở tuân theo "giao thức máy tính từ xa" (Remote Desktop Protocol) của Microsoft, vì vậy sau khi cài đặt phần mềm này vào Ubuntu Server bạn có thể truy cập từ xa vào Ubuntu Server từ Windows hoặc MacOS.
Cuối cùng, khởi động lại Ubuntu Server của bạn.
sudo reboot

3. Truy cập từ xa vào Ubuntu từ Windows

Nếu bạn sử dụng hệ điều hành Windows, nhấn tổ hợp phím WINDOWS + R để mở ra cửa sổ RUN:
Trên cửa sổ RUN, thực thi lệnh "MSTSC" để mở ra ứng dụng Remote Desktop của Windows.
Sau đó sử dụng ứng dụng này để truy cập vào Ubuntu Server:

4. Truy cập từ xa vào Ubuntu từ MacOS

Nếu bạn sử dụng hệ điều hành MacOS, hãy cài đặt Microsoft Remote Desktop cho MacOS của bạn, đây là một ứng dụng hoàn toàn miễn phí và có tính năng tương tự như ứng dụng Remote Desktop mà bạn quen thuộc trên Windows.