openplanning

Cài đặt Ubuntu Desktop trên VirtualBox

  1. Download Ubuntu Desktop
  2. Khai báo một máy ảo Ubuntu trên VirtualBox
  3. Cài đặt hệ điều hành
  4. Cài đặt phần mềm bổ xung

1. Download Ubuntu Desktop

Đầu tiên bạn cần download Ubuntu Desktop từ địa chỉ dưới đây:
Sau khi download thành công bạn nhận được một file ISO:
  • ubuntu-22.04.3-desktop-amd64.iso

2. Khai báo một máy ảo Ubuntu trên VirtualBox

Trên VirtualBox nhấn vào "New" để khai báo một máy ảo mới.
Đặt tên và chọn thư mục sẽ chứa máy ảo của bạn.
Thiết lập dung lượng RAM cung cấp cho máy ảo.
Tạo ổ đĩa cứng ảo cho máy ảo của bạn.
Thiết lập kích thước của ổ cứng ảo sẽ được tạo ra, kích thước tối thiểu là 15GB.
Tới đây bạn đã hoàn thành việc khai báo một máy ảo Ubuntu mới.

3. Cài đặt hệ điều hành

Ở bước trên chúng ta đã khai báo và cấu hình một máy ảo Ubuntu, hệ điều hành cho máy ảo này vẫn chưa được cài đặt. Vì vậy ngay bây giờ chúng ta sẽ cài đặt hệ điều hành Ubuntu Desktop cho nó.
Nhấn vào nút "Settings" để chỉ định vị trí của file cài đặt ISO mà bạn đã download được trước đó.
Tiến trình cài đặt hệ điều hành bắt đầu.
Nhấn vào nút "Install Ubuntu":
Mọi thứ đã hầu như hoàn tất, bạn cần chờ khoảng 5 đến 10 phút cho tới khi việc cài đặt kết thúc.

4. Cài đặt phần mềm bổ xung

Sau khi cài đặt Ubuntu, bạn nên cài đặt phần mềm bổ xung cho máy ảo Ubuntu, phần mềm này cần thiết để bạn có thể copy hoặc chia sẻ tài nguyên giữa máy chủ (host) và máy ảo Ubuntu.
Chèn đĩa CD với các phần mềm bổ xung vào máy ảo:
  • Devices > Insert Guest Additions CD Image...