openplanning

Sử dụng Top Command - Task Manager cho Ubuntu

 1. Top Command
 2. Xem trợ giúp
 3. Thêm bớt Field
 4. Đổi thứ tự các Field
 5. Sắp xếp trên Field
 6. Sắp xếp theo CPU
 7. Hiển thị các tiến trình của user cụ thể
 8. Làm nổi bật các tiến trình đang chạy
 9. Xem đường dẫn tuyệt đối của các tiến trình
 10. Giết một tiến trình

1. Top Command

Bạn đã quen thuộc với Task Manager (Quản lý nhiệm vụ) trong hệ điều hành Windows, bạn sẽ đặt ra câu hỏi có cái gì đó tương tự với Task Manager trong Ubuntu Server hay không.
Trong Windows, Task Manager là một chương trình tiện ích, cho phép bạn biết được các ứng dụng nào đang chạy trên hệ thống và dung lượng tài nguyên được sử dụng bởi các ứng dụng này.
Ubuntu cung cấp cho bạn một chương trình tương tự, tuy nhiên giao diện của ứng dụng này rất thô sơ. Ứng dụng này có tên gọi "Top Command".
Để chạy "Top Command" bạn chạy lệnh top:
Top Command:
Chú ý: Để thoát khỏi "Top Command" nhấn 'q'.

2. Xem trợ giúp

Nhấn phím 'h' bạn có thể xem được hướng dẫn sử dụng, và nhấn "ESC" để trở về màn hình chính.

3. Thêm bớt Field

Có rất nhiều Field (Trường thông tin) mà bạn có thể quan tâm. Mặc định "Top Command" chỉ hiển thị một số Field. Nhấn phím 'f' để thêm hoặc bớt các Field:
Các Field có dấu hoa thị (*) là các field đang hiển thị, còn các field khác không hiển thị trên "Top Command".
Sử dụng phím mũi tên lên hoặc xuống để di chuyển đến Field mong muốn.
 • Nhấn ENTER.
 • Nhấn nút dấu cách (Whitespace) để chọn hoặc bỏ chọn Field.
Nhấn "ESC" để quay trở lại màn hình chính.

4. Đổi thứ tự các Field

Để dễ nhìn hơn, bạn có thể thay đổi thứ tự các Field trên màn hình của "Top Command".
Nhấn phím 'f' để xem danh sách các Field.
 • Nhấn phím mũi tên phải để đánh dấu Field cần di chuyển.
 • Nhấn mũi tên lên/xuống, để di chuyển Field (Đã đánh dấu ở trên) đến vị trí khác.
 • Nhấn ENTER để hoàn thành.
Nhấn "ESC" để trở lại màn hình chính.

5. Sắp xếp trên Field

Giả sử rằng bạn muốn biết chương trình nào đang sử dụng nhiều bộ nhớ nhất, bạn cần sắp xếp theo %MEM (% Memory).
Nhấn phím 'f' để xem danh sách các Field.
 • Chọn Field cần sắp xếp.
 • Nhấn 's'.
 • Nhấn "ESC" để trở về màn hình chính.

6. Sắp xếp theo CPU

CPU là trường (field) quan trọng, nó cho bạn biết tiến trình (Process) nào làm máy tính phải xử lý nhiều nhất tại thời điểm hiện tại. Nhấn "Shift + P" để sắp xếp theo CPU.

7. Hiển thị các tiến trình của user cụ thể

Sử dụng tùy chọn '-u' cho phép bạn chỉ định user, để chỉ xem các tiến trình (process) đang được thực thi bởi user này.
top -u user_name
Ví dụ xem các tiến trình (process) đang được thực thi bởi user 'tran':

8. Làm nổi bật các tiến trình đang chạy

Nhấn 'z', chương trình "Top Command" sẽ hiển thị các tiến trình đang chạy với các mầu sắc. Điều này giúp bạn dễ dàng nhận biết các tiến trình (process) nào đang chạy.

9. Xem đường dẫn tuyệt đối của các tiến trình

Các tiến trình (process) đang chạy, bạn muốn xem đường dẫn tuyệt đối của các file thực thi tiến trình đó? Chỉ cần nhấn phím 'c':

10. Giết một tiến trình

Trong Windows bạn có thể kết thúc một nhiệm vụ đang chạy bằng cách sử dụng "End Task".
Trên Ubuntu bạn có thể sử dụng "Kill" để giết một tiến trình.
 • Nhấn phím 'k'.
 • Nhập vào PID (Process ID).
 • Nhấn ENTER.