openplanning

Các phần mềm tạo cửa sổ ghi chú trên màn hình Desktop cho Ubuntu

 1. StickyNotes Indicator
 2. XPad
 3. Tomboy

1. StickyNotes Indicator

StickyNotes Indicator là một chương trình nhỏ giúp bạn tạo ra các cửa sổ ghi chú hiển thị trên màn hình Desktop của hệ điều hành Linux (Ubuntu,...). Nó cho phép bạn tạo một hoặc nhiều cửa ghi chú trên Desktop, và cho phép tùy biến vị trí và kích thước của mỗi cửa sổ.
Cài đặt StickyNotes Indicator rất đơn giản, bạn chỉ cần mở cửa sổ Terminal và thực thi lần lượt các lệnh dưới đây:
sudo add-apt-repository ppa:umang/indicator-stickynotes

sudo apt-get update

sudo apt-get install indicator-stickynotes

2. XPad

XPad là một chương trình được viết trên ngôn ngữ C, cho phép bạn ra tạo các cửa sổ ghi chú hiển thị trên Desktop của Ubuntu.
Các tính năng của XPad:
 • Cho phép tạo ra một hoặc nhiều cửa sổ đính (Sticky) độc lập.
 • Cho phép tùy chỉnh mầu nền và font chữ.
 • Cho phép khóa cửa sổ để tránh các sửa đổi vô ý.
 • Cho phép tùy chỉnh vị trí và kích thước của cửa sổ.
Mở cửa sổ Terminal và thực thi lệnh sau để cài đặt XPad:
sudo apt-get install xpad
Bạn có thể xem thêm Video hướng dẫn cài đặt và sử dụng XPad:

3. Tomboy

Tomboy là một chương trình để tạo ra các cửa sổ ghi chú để hiển thị trên Desktop của Linux, Windows, MacOS X.
Các tính năng của Tomboy:
 • Đánh dấu (Làm nổi bật) văn bản
 • Kiểm tra chính tả nội tuyến.
 • Tự động liên kết địa chỉ email và web
 • Undo/Redo
 • Hỗ trợ kiểu dáng Font và kích thước Font
 • Danh sách có dấu đầu dòng.
 • Đồng bộ các ghi chú trên một số máy tính
 • Sao lưu và phục hồi
Cài đặt Tomboy trên hệ điều hành Linux (Ubuntu,..):
sudo apt-get install tomboy
Mở chương trình Tomboy:
Xem thêm Video hướng dẫn sử dụng Tomboy: