openplanning

Cài đặt phần mềm phân vùng ổ cứng GParted trên Ubuntu

 1. GParted là gì?
 2. Cài đặt GParted

1. GParted là gì?

GParted là một phần mềm phân vùng (partition) ổ cứng miễn phí, hỗ trợ cả 3 loại hệ điều hành Linux, Windows, Mac OS. Nó có giao diện đồ họa dễ sử dụng và khá giống với các chương trình phân vùng nổi tiếng khác như Partition Magic.
Với GParted bạn có thể thay đổi kích thước (resize), copy, di chuyển (move) phân vùng (partition) mà không mất dữ liệu. GParted sẽ giúp bạn:
 1. Tăng (Grow) hoặc thu hẹp (Shrink) kích thước cho một phân vùng (Chẳng hạn phân vùng C:)
 2. Tạo không gian cho hệ điều hành mới.
 3. Cố gắng cứu dữ liệu khỏi các phân vùng bị mất.
GParted hỗ trợ các hành động phân vùng:
 • create or delete
 • resize or move
 • check
 • label
 • set new UUID
 • copy and paste
Hỗ trợ các file hệ thống (File Systems) như:
 • btrfs
 • ext2 / ext3 / ext4
 • fat16 / fat32
 • hfs / hfs+
 • linux-swap
 • lvm2 pv
 • nilfs2
 • ntfs
 • reiserfs / reiser4
 • udf
 • ufs
 • xfs

2. Cài đặt GParted

Cài đặt GParted trên Ubuntu rất đơn giản, bạn chỉ cần mở cửa sổ Terminal và thực thi lệnh sau:
sudo apt-get install gparted
Sau khi cài đặt xong bạn có thể sử dụng GParted:
Đây là hình ảnh của GParted, và các phân vùng (Partition) trên máy tính của bạn: