openplanning

Sử dụng WinSCP truyền file giữa các máy tính

  1. WinSCP là gì?
  2. Download WinSCP
  3. Sử dụng WinSCP

1. WinSCP là gì?

WinSCP là một ứng dụng tiện ích giúp bạn kết nối vào một máy tính từ xa và truyền file giữa máy tính của bạn và máy tính từ xa một cách dễ dàng.
Giao diện của WinSCP chia làm 2 phần, bên trái là cấu trúc file và thư mục trên máy tính của bạn, bên phải là của máy tính từ xa, bạn có thể dễ dàng copy các file giữa các hệ thống.

2. Download WinSCP

Để download WinSCP bạn vào địa chỉ:

3. Sử dụng WinSCP

Chạy WinSCP:
WinSCP sẽ yêu cầu bạn nhập vào các thông tin để kết nối với máy tính từ xa thông qua SSH. Hãy đảm bảo rằng máy tính từ xa của bạn đã cài đặt SSH Server.
Ở đây tôi kết nối vào máy tính từ xa "Ubuntu Server", nó đã được cài đặt SSH Server.
Bạn đã đăng nhập thành công vào máy tính từ xa.
Để copy file từ hệ thống nọ sang hệ thống kia, bạn chỉ cần "Kéo và thả".