openplanning

Peek: Phần mềm quay màn hình tạo ảnh động Gif cho Ubuntu

  1. Peek là gì?
  2. Cài đặt phần mềm Peek

1. Peek là gì?

Peek là một phần mềm đơn giản giúp bạn quay (record) lại một phần màn hình và xuất nó ra thành tập tin GIF. Peek hoạt động như một Camera nằm ở phía trên tất cả các ứng dụng và quay lại một phần màn hình.
Chú ý: Peek là ứng dụng dành cho các máy tính sử dụng hệ điều hành Linux. Nếu bạn sử dụng hệ điều hành Windows bạn có thể cài đặt một phần mềm tương tự đó là GifCam. Theo trải nghiệm của tôi GifCam là một phần mềm tốt hơn vì nó tạo ra các tập tin Gif có dung lượng rất nhỏ trong khi chất lượng hình ảnh rất tốt, rất tiếc GifCam chỉ hỗ trợ hệ điều hành Windows.

2. Cài đặt phần mềm Peek

Để cài đặt Peek trên Ubuntu (Linux), rất đơn giản bạn chỉ cần mở cửa sổ Terminal và thực thi 3 lệnh dưới đây. Đầu tiên bạn cần thực hiện lệnh để thêm kho chứa (repository) phần mềm này vào hệ thống của bạn.
sudo add-apt-repository ppa:peek-developers/stable
Tiếp theo cập nhập lại hệ thống của bạn và cài đặt phần mềm.
sudo apt update

sudo apt install peek
Chạy phần mềm Peek: