openplanning

Kiểm tra tốc độ Internet với speedtest-cli trên Ubuntu

  1. Tốc độ Internet
  2. Download speedtest-cli
  3. speedtest-cli --server
  4. Các tùy chọn khác

1. Tốc độ Internet

Tốc độ Internet là một cái gì đó mà bạn rất quan tâm vì nó có thể liên quan trực tiếp tới công việc của bạn. Thông thường bạn có thể truy cập vào một vài website để kiểm tra điều này, chẳng hạn:
speedtest.net có thể coi là một website khá tốt giúp bạn kiểm tra tốc độ Internet. Bây giờ tôi hướng dẫn bạn sử dụng các lệnh trên Ubuntu để kiểm tra tốc độ Internet, điều đó có nghĩa là bạn không cần vào website speedtest.net để kiểm tra. Tôi đang nói tới "speedtest-cli", nó là một chương trình miễn phí và mã nguồn được chia sẻ trên Github.

2. Download speedtest-cli

Trước hết, bạn cần chạy 2 lệnh dưới đây để download kịch bản speedtest (speedtest script), và cấp quyền thực thi cho công cụ này.
wget -O speedtest-cli  https://raw.githubusercontent.com/sivel/speedtest-cli/master/speedtest.py

chmod +x speedtest-cli

3. speedtest-cli --server

Kiểm tra tốc độ internet từ vị trí gần nhất (So với máy tính cần kiểm tra).
./speedtest-cli
Tùy chọn --server cho phép bạn kiểm tra tốc độ internet từ một vị trí nào đó.
Tham số
Mô tả
--server=6106
Kiểm tra từ HCM (Vietnam), Mạng VNPT
--server=9994
Kiểm tra từ HCM (Vietnam), Mạng Viettel.
--server=1776
Kiểm tra từ Chicago (Mỹ), Mạng Concast.

4. Các tùy chọn khác

Các tùy chọn khác sử dụng cho speedtest, bạn có thể xem tại: