openplanning

Tạo Launcher (Shortcut) cho một chương trình trong Ubuntu

  1. Tạo Shortcut với Gnome-Panel
Trên Windows để tạo một Shortcut cho một chương trình là rất đơn giản, bạn chỉ cần "Copy" một tập tin hoặc một thư mục cần tạo Shortcut, rồi "Paste As Shortcut" vào một vị trí (thư mục) nào đó. Trên Ubuntu bạn sẽ mất thời gian hơn một chút. Về cơ bản có 2 cách để bạn tạo một Shortcut cho một chương trình:
  • Sử dụng Gnome-Panel một công cụ giúp bạn tạo một Shortcut.
  • Sử dụng lệnh để tạo Shortcut.

1. Tạo Shortcut với Gnome-Panel

Trước hết bạn cần cài đặt công cụ Gnome-Panel. Mở Terminal và thực thi lệnh sau:
sudo apt-get install --no-install-recommends gnome-panel
Tiếp theo thực thi lệnh sau để mở cửa sổ Gnome-Panel:
gnome-desktop-item-edit --create-new ~/Desktop
OK cửa sổ Gnome-Panel đã hiển thị.
Bây giờ tôi sẽ tạo Shortcut cho chương trình nào đó, chẳng hạn Eclipse.
Một tập tin có tên "eclipse.desktop" đã được tạo ra trên Desktop.
Nhấn kép chuột vào tập tin vừa được tạo ra để chạy nó, một cửa sổ mở ra yêu cầu bạn xác nhận hành động của bạn.
Lúc này tập tin Shortcut sẽ thay đổi biểu tượng (icon) của nó giống dưới đây: