openplanning

Giới thiệu về HTML

  1. Lịch sử của HTML

1. Lịch sử của HTML

HTML là chữ viết tắt của cụm từ HyperText Markup Language (Ngôn ngữ dánh dấu siêu văn bản) được sử dụng để tạo ra một trang web. Trên một website có thể chứa nhiều trang, mỗi trang là một tài liệu HTML (Hoặc có thể gọi là một tập tin HTML).
HTML chỉ là một văn bản, nội dung của nó bao gồm các thẻ (tag), về cơ bản nó khó hiểu đối với hầu hết mọi người thông thường, nhưng trình duyệt hiểu HTML, nó sẽ phân tích (parse) nội dung HTML để vẽ ra (render) giao diện của trang.
Lịch sử
Năm 1980, Tim Berners-Lee đến làm việc tại tổ chức nghiên cứu hạt nhân Châu Âu (European Organization for Nuclear Research), viết tắt là CERN. Ông được thuê để nâng cấp hệ thống điều khiển cho một số máy gia tốc hạt (Particle accelerators) của phòng thí nghiệm. Nhưng gần như ngay lập tức ông nhận thấy có rất nhiều người đang làm việc với CERN, rất nhiều người trong số họ chỉ được thuê tạm thời.
Thách thức lớn nhất đối với Tim Berners-Lee là phải tìm hiểu các hệ thống, con người và cả máy tính. Berners-Lee sau đó viết: "Phần lớn thông tin quan trọng chỉ tồn tại trong đầu mọi người".
Vì vậy, trong thời gian rảnh rỗi, ông đã viết ra một số phần mềm để giải quyết sự thiếu hụt này: một chương trình nhỏ bằng ngôn ngữ PASCAL mà ông đặt tên là INQUIRE. Nó cho phép người dùng tạo các trang đơn giản và có thể liên kết tới các trang khác. Thật không may, ứng dụng PASCAL chạy trên hệ điều hành độc quyền của CERN. Một số ít người nhìn thấy nó nghĩ rằng đó là một ý tưởng hay, nhưng không ai sử dụng nó. Cuối cùng, đĩa đã bị mất bao gồm cả INQUIRE.
Tim Berners-Lee (04/2009)
Vài năm sau Berners-Lee trở lại CERN. Lần này, ông khởi động lại dự án "World Wide Web" của mình theo cách có nhiều khả năng đảm bảo thành công của nó. Vào ngày 6 tháng 8 năm 1991, ông đã xuất bản một lời giải thích về WWW trên alt.hypertext usegroup. Ông cũng đã phát hành thư viện lõi của WWW, thư viện mà ông đã viết cùng với trợ lý Jean-François Groff. Thư viện cho phép người tham gia tạo ra trình duyệt Web của riêng họ.
Với nỗ lực như vậy, sau 18 tháng có hơn nửa tá trình duyệt ra đời. nó đã cứu các dự án được tài trợ kém và lôi kéo cộng đồng vào phát triển Web. Một vài trình duyệt đầu tiên được biết đến nhiều nhất là MosaicEric Bina.
WorldWideWeb Browser
Trình duyệt gốc WorldWideWeb năm 1990 của Tim Berners-Lee vừa là trình duyệt (Browser) vừa là trình chỉnh sửa (Editor). Đó là hướng mà ông hy vọng các dự án trình duyệt trong tương lai sẽ đi.
Hình ảnh trình duyệt gốc của Tim Berners-Lee chạy trên máy tính NeXT năm 1993.
Có thể bạn tò mò muốn biết website đầu tiên trên thế giới chứa những nội dung gì. Năm 2013 CERN đã khởi động dự án để khôi phục lại website đầu tiên này và bạn có thể xem nó theo liên kết dưới đây:
Mosaic Browser
Trình duyệt Mosaic là "Tia lửa thắp sáng sự phát triển bùng nổ của Web vào năm 1993".
Trình duyệt Mosaic có sẵn đối với các hệ điều hành X Windows, MacMicrosoft Windows.
HTML
Đặc tả đầu tiên về ngôn ngữ HTML được viết bởi Tim Berners-Lee vào năm 1991. Kể từ đó, đã có nhiều phiên bản HTML khác nhau. Phiên bản được sử dụng rộng rãi nhất trong suốt những năm 2000 là HTML 4.01, đã trở thành một tiêu chuẩn chính thức vào tháng 12 năm 1999.
Ngày 28 tháng 10 năm 2014, HTML5 được xuất bản, và ngày nay nó đang được sử dụng rộng rãi.