openplanning

Cài đặt Atom-Beautify

Xem thêm các chuyên mục:

Hãy theo dõi chúng tôi trên Fanpage để nhận được thông báo mỗi khi có bài viết mới. Facebook

1- Atom-Beautify

Atom-Beautify là một plugin của Atom, nó giúp bạn định dạng lại mã, làm mã của bạn đẹp hơn và dễ nhìn hơn. Danh sách các loại tài liệu được hỗ trợ bởi Atom-Beautify bao gồm:
 • HTML
 • CSS
 • JavaScript
 • PHP
 • Python
 • Ruby
 • Java
 • C/C++
 • C#
 • Objective-C
 • CoffeeScript
 • TypeScript
 • Coldfusion
 • SQL
 • ....
Ví dụ đây là mã HTML trước khi được làm đẹp bởi Atom-Beautify:
Và đây là mã HTML sau khi được làm đẹp bởi Atom-Beautify:
Để cài đặt Atom-Beautify bạn cần truy cập vào địa chỉ:

2- Sử dụng Atom-Beautify

Làm đẹp toàn bộ nội dung trên Editor.
Làm đẹp một phần code và chỉ định ngôn ngữ cụ thể.
 1. Lựa chọn một đoạn mã mà bạn muốn làm đẹp.
 2. Nhấn Ctrl + Shift + P, sau đó nhập vào tên ngôn ngữ.
Làm đẹp khi lưu tập tin.
Giả sử bạn muốn các tập tin HTML sẽ được làm đẹp mỗi khi bạn lưu tập tin này.
 • File / Setting / Packages

Xem thêm các chuyên mục: