openplanning

Hướng dẫn và ví dụ CSS text-align

Xem thêm các chuyên mục:

Nhóm phát triển của chúng tôi vừa ra mắt website langlearning.net học tiếng Anh, Nga, Đức, Pháp, Việt, Trung, Hàn, Nhật, ... miễn phí cho tất cả mọi người.
Là một website được viết trên công nghệ web Flutter vì vậy hỗ trợ rất tốt cho người học, kể cả những người học khó tính nhất.
Hiện tại website đang tiếp tục được cập nhập nội dung cho phong phú và đầy đủ hơn. Mong các bạn nghé thăm và ủng hộ website mới của chúng tôi.
Hãy theo dõi chúng tôi trên Fanpage để nhận được thông báo mỗi khi có bài viết mới. Facebook

1- CSS text-align

Thuộc tính (property) CSS text-align được sử dụng cho một phần tử khối (block element) hoặc một ô (cell) của bảng để căn chỉnh theo phương ngang (Horizontal align) nội dung của nó.

/* Keyword values */
text-align: left;
text-align: right;
text-align: center;
text-align: justify;

/* Character-based alignment in a table column */
text-align: ".";
text-align: "." center;

/* Global values */
text-align: inherit;
text-align: initial;
text-align: unset;
Giá trị Mô tả
left Căn chỉnh nội dung của phần tử sang bên trái.
right Căn chỉnh nội dung của phần tử sang bên phải.
center Căn chỉnh nội dung của phần tử sang chính giữa (center).
justify Cố gắng điều chỉnh khoảng cách giữa các chữ (Hoặc các nội dung nội tuyến (inline content)) sao cho mỗi dòng (line) có độ dài bằng chiều rộng của phần tử hiện tại. Ngoại trừ dòng cuối.
Giá trị mặc định của CSS text-align phụ thuộc vào hướng của phần tử. Nếu hướng của phần tử là "Left-to-Right" thì giá trị mặc định của CSS text-alignleft, ngược lại nếu hướng của phần tử là "Right-to-Left" giá trị mặc định của CSS text-alignright.
text-align-example.html

<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
   <title>CSS text-align</title>
   <meta charset="UTF-8"/>
   <style>
     #my-div {
      background-color: #eee;
      min-height: 135px;
      padding: 5px;
      text-align: left;
     }
     #my-div span {
      background-color: yellow;
     }
   </style>
   <script>
     function changeTextAlign(event) {
       var textAlign = event.target.value;
       var div = document.getElementById("my-div");
       div.style.textAlign = textAlign;
     }
   </script>
  </head>
  <body>
    <h1>CSS text-align</h1>
    <input type="radio" name="my-radio" value="left" onclick="changeTextAlign(event)" checked/> Left<br>
    <input type="radio" name="my-radio" value="right" onclick="changeTextAlign(event)"/> Right<br>
    <input type="radio" name="my-radio" value="center" onclick="changeTextAlign(event)"/> Center<br>
    <input type="radio" name="my-radio" value="justify" onclick="changeTextAlign(event)"/> Justify<br>
    <hr/>
    <div id = "my-div">
      Apollo 11 was the spaceflight that landed the first humans,
      Americans <span>Neil Armstrong</span> and <span>Buzz Aldrin</span>,
      on the Moon on July 20, 1969, at 20:18 UTC.
      <span>Armstrong</span> became the first to step onto the lunar
      surface 6 hours later on July 21 at 02:56 UTC.

      <span>Armstrong</span> spent about three and a half two
      and a half hours outside the spacecraft,
      <span>Aldrin</span> slightly less; and together they
      collected 47.5 pounds (21.5 kg) of lunar material
      for return to Earth. A third member of the mission,...
    </div>
  </body>
</html>
Khi CSS text-align được áp dụng cho một phần tử, nó có tác dụng với tất cả các nội dụng nội tuyến (inline content) của phần tử này, chẳng hạn nội dung văn bản, các phần tử con như <span>,.. Nhưng nó không có tác dụng đối với các phần tử khối con của phần tử hiện tại.
Hãy xem ví dụ sau:
 • Phần tử DIV1 được thiết lập CSS text-align:center.
 • Phần tử DIV2 là con của DIV1, nhưng DIV2 không chịu ảnh hưởng của CSS text-align:center.
text-align-example2.html

<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
   <title>CSS text-align</title>
   <meta charset="UTF-8"/>
   <style>
     #div1 {
      background-color: #eee;
      min-height: 135px;
      padding: 5px;
      text-align: left;
     }
     #div1 span {
      background-color: yellow;
     }
     #div2 {
      background-color: yellow;
      width: 180px;
      height: 50px;
      padding: 5px;
      margin-top: 10px;
     }
   </style>
   <script>
     function changeTextAlign(event) {
       var textAlign = event.target.value;
       var div1 = document.getElementById("div1");
       div1.style.textAlign = textAlign;
     }
   </script>
  </head>
  <body>
    <h1>CSS text-align</h1>
    <input type="radio" name="my-radio" value="left" onclick="changeTextAlign(event)" checked/> Left<br>
    <input type="radio" name="my-radio" value="right" onclick="changeTextAlign(event)"/> Right<br>
    <input type="radio" name="my-radio" value="center" onclick="changeTextAlign(event)"/> Center<br>
    <input type="radio" name="my-radio" value="justify" onclick="changeTextAlign(event)"/> Justify<br>
    <hr/>
    <p style="font-style:italic;color:red;">
     CSS text-align cannot align child block elements.
    </p>
    <div id = "div1">
       Apollo 11 was the spaceflight that landed the first humans,
       Americans <span>Neil Armstrong</span> and <span>Buzz Aldrin</span>,
       on the Moon on July 20, 1969, at 20:18 UTC.
       <span>Armstrong</span> became the first to step onto the lunar
       surface 6 hours later on July 21 at 02:56 UTC.

       <span>Armstrong</span> spent about three and a half two
       and a half hours outside the spacecraft,
       <span>Aldrin</span> slightly less; and together they
       collected 47.5 pounds (21.5 kg) of lunar material
       for return to Earth. A third member of the mission,...

      <div id = "div2">
        I am div2, A block element.
      </div>
    </div>
  </body>
</html>
Ví dụ sử dụng CSS margin:auto.
margin-auto-example.html

<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
   <title>CSS margin:auto</title>
   <meta charset="UTF-8"/>
   <style>
     .div1 {
      background-color: #eee;
      min-height: 135px;
      padding: 5px;
      text-align: center;
     }
     .div2 {
      background-color: yellow;
      width: 180px;
      height: 50px;
      padding: 5px;
      margin-top: 10px;
     }
   </style>
  </head>
  <body>
    <h1>CSS margin:auto</h1>
    <hr/>
    <div class = "div1">
      I am div1 {text-align: center;}
      <div class="div2" style="margin-left:auto;margin-right:auto;">
        margin-left:auto;<br/>
        margin-right:auto;
      </div>
      <div class="div2" style="margin-right:auto;">
        margin-right:auto;
      </div>
      <div class="div2" style="margin-left:auto;">
        margin-left:auto;
      </div>
    </div>
  </body>
</html>

Xem thêm các chuyên mục: