openplanning

Hướng dẫn và ví dụ Bootstrap Nav, Tab, Pill

Xem thêm các chuyên mục:

Hãy theo dõi chúng tôi trên Fanpage để nhận được thông báo mỗi khi có bài viết mới. Facebook

1- Bootstrap Nav

Trong Bootstrap, lớp .nav được sử dụng cùng với các lớp .nav-item, .nav-link để tạo ra một Menu nằm ngang đơn giản.
Bootstrap Nav

<!-- UL/LI -->
<ul class="nav">
  <li class="nav-item">
   <a class="nav-link" href="#">Javascript</a>
  </li>
  <li class="nav-item">
   <a class="nav-link" href="#">Css</a>
  </li>
  <li class="nav-item">
   <a class="nav-link" href="#">Bootstrap</a>
  </li>
</ul>

<!-- DIV -->
<div class="nav">
  <div class="nav-item">
   <a class="nav-link" href="#">Javascript</a>
  </div>
  <div class="nav-item">
   <a class="nav-link" href="#">Css</a>
  </div>
  <div class="nav-item">
   <a class="nav-link" href="#">Bootstrap</a>
  </div>
</div>
Xem ví dụ đầy đủ:
nav-example.html

<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
   <meta charset="utf-8">
   <title>Bootstrap Nav</title>
   <link rel="stylesheet" href="https://stackpath.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.1.1/css/bootstrap.min.css">
  </head>
  <body>
   <div class="container">
     <h4>Bootstrap Nav</h4>

     <ul class="nav">
      <li class="nav-item">
        <a class="nav-link" href="#">Javascript</a>
      </li>
      <li class="nav-item">
        <a class="nav-link" href="#">Css</a>
      </li>
      <li class="nav-item">
        <a class="nav-link" href="#">Bootstrap</a>
      </li>
     </ul>

   </div>

   <script src="https://code.jquery.com/jquery-3.3.1.slim.min.js"></script>
   <script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/popper.js/1.14.3/umd/popper.min.js"></script>
   <script src="https://stackpath.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.1.1/js/bootstrap.min.js"></script>
  </body>
</html>

2- Căn lề (Alignment)

Bootstrap cung cấp cho bạn một vài lớp để căn lề cho Nav:
Lớp Mô tả
.justify-content-start Căn lề trái
.justify-content-center Căn lề giữa
.justify-content-end Căn lề phải
.justify-content-end

<ul class="nav justify-content-end">
  <li class="nav-item">
   <a class="nav-link" href="#">Javascript</a>
  </li>
  <li class="nav-item">
   <a class="nav-link" href="#">Css</a>
  </li>
  <li class="nav-item">
   <a class="nav-link" href="#">Bootstrap</a>
  </li>
</ul>

3- Responsive Nav

Mặc định Bootstrap Nav là một Menu nằm ngang. Nhưng bạn có thể làm cho nó hiển thị thẳng đứng bằng cách sử dụng lớp .flex-column (Đây là một lớp tiện ích được sử dụng trong rất nhiều tình huống khác nhau).
Vertical Nav (.flex-column)

<ul class="nav flex-column">
  <li class="nav-item">
   <a class="nav-link" href="#">Javascript</a>
  </li>
  <li class="nav-item">
   <a class="nav-link" href="#">Css</a>
  </li>
  <li class="nav-item">
   <a class="nav-link" href="#">Bootstrap</a>
  </li>
</ul>
Nếu bạn muốn có một Menu nằm ngang, có thể chuyển sang thẳng đứng khi chiều rộng màn hình nhỏ hơn, bạn có thể kết hợp lớp .flex-column với một trong các lớp sau:
 • .flex-sm-row
 • .flex-md-row
 • .flex-lg-row
 • .flex-xl-row
Lớp Mô tả
.flex-column
.flex-sm-row
Nếu chiều rộng màn hình >= 567px, Nav sẽ nằm ngang. Ngược lại Nav sẽ hiển thị thẳng đứng.
.flex-column
.flex-md-row
Nếu chiều rộng màn hình >= 768px, Nav sẽ nằm ngang. Ngược lại Nav sẽ hiển thị thẳng đứng.
.flex-column
.flex-lg-row
Nếu chiều rộng màn hình >= 992px, Nav sẽ nằm ngang. Ngược lại Nav sẽ hiển thị thẳng đứng.
.flex-column
.flex-xl-row
Nếu chiều rộng màn hình >= 1200px, Nav sẽ nằm ngang. Ngược lại Nav sẽ hiển thị thẳng đứng.
Responsive Nav

<ul class="nav flex-column flex-sm-row">
  <li class="nav-item">
   <a class="nav-link" href="#">Javascript</a>
  </li>
  <li class="nav-item">
   <a class="nav-link" href="#">Css</a>
  </li>
  <li class="nav-item">
   <a class="nav-link" href="#">Bootstrap</a>
  </li>
</ul>

4- .active & .disable

Lớp .active được sử dụng khi bạn muốn làm nổi bật (highlight) một Link-item, giống như nó đang được kích hoạt (hoặc được lựa chọn). Dùng lớp .disabled để áp dụng cho Nav-link nếu bạn muốn vô hiệu hóa nó, người dùng sẽ không thể tương tác với Nav-link này.
.active .disabled

<ul class="nav">
  <li class="nav-item">
   <a class="nav-link" href="#">Javascript</a>
  </li>
  <li class="nav-item">
   <a class="nav-link active" href="#">Bootstrap (Reading)</a>
  </li>
  <li class="nav-item">
   <a class="nav-link disabled" href="#">AngularJS (Comming Soon)</a>
  </li>
</ul>

5- Nav (Tab)

Nếu bạn muốn Nav hiển thị như một TAB hãy sử dụng lớp .nav-tabs.
Tab (.nav-tabs)

<ul class="nav nav-tabs">
  <li class="nav-item">
   <a class="nav-link" href="#">Javascript</a>
  </li>
  <li class="nav-item">
   <a class="nav-link active" href="#">Bootstrap (Reading)</a>
  </li>
  <li class="nav-item">
   <a class="nav-link disabled" href="#">AngularJS (Comming Soon)</a>
  </li>
</ul>
Sử dụng lớp .nav-tabs kết hợp với .nav-fill bạn sẽ có được một Nav(Tab) mà các Nav-Item sẽ điều chỉnh chiều rộng của chúng để lấp đầy khoảng trống còn lại theo phương nằm ngang.
Tab (.nav-tabs .nav-fill)

<ul class="nav nav-tabs nav-fill">
  <li class="nav-item">
   <a class="nav-link" href="#">Javascript</a>
  </li>
  <li class="nav-item">
   <a class="nav-link" href="#">CSS</a>
  </li>
  <li class="nav-item">
   <a class="nav-link active" href="#">Bootstrap</a>
  </li>
</ul>

6- Nav (Tab) Data-Toggle

Một Nav(Tab) đơn giản thực sự là một menu tĩnh (static menu), các Nav-Item không thể thay đổi trạng thái của nó, người dùng nhấn vào Nav-item để nhẩy sang một trang khác. Một Nav(Tab) phức tạp hơn cho phép hiển thị nội dung tương ứng với Nav-Item mà người dùng nhấn vào mà không nhẩy sang môt trang khác.
Nav (Tabs) Data-Toggle

<ul class="nav nav-tabs" id="myTab" role="tablist">
  <li class="nav-item">
   <a class="nav-link" id="tab-javascript" data-toggle="tab"
     href="#content-javascript"
     role="tab" aria-controls="content-javascript" aria-selected="false">
   Javascript
   </a>
  </li>
  <li class="nav-item">
   <a class="nav-link" id="tab-css" data-toggle="tab"
     href="#content-css"
     role="tab" aria-controls="content-css" aria-selected="false">
   CSS
   </a>
  </li>
  <li class="nav-item">
   <a class="nav-link active" id="tab-bootstrap" data-toggle="tab"
     href="#content-bootstrap"
     role="tab" aria-controls="content-bootstrap" aria-selected="true">
   Bootstrap
   </a>
  </li>
</ul>

<div class="tab-content" id="myTabContent">
  <div class="tab-pane fade" id="content-javascript"
   role="tabpanel" aria-labelledby="tab-javascript">
   JavaScript is a cross-platform, object-oriented scripting language ...
  </div>
  <div class="tab-pane fade" id="content-css"
   role="tabpanel" aria-labelledby="tab-css">
   CSS stands for Cascading Style Sheets. ...
  </div>
  <div class="tab-pane fade show active" id="content-bootstrap"
   role="tabpanel" aria-labelledby="tab-bootstrap">
   Bootstrap is a free front-end framework for faster and easier web development...
  </div>
</div>
Chú ý: Bạn có thể loại bỏ các thuộc tính role, aria-controls, aria-selected, aria-labelledby ra khỏi ví dụ trên mà không gây ra bất kỳ vấn đề gì. Các thuôc tính này chỉ nhằm mục đích gợi ý cho các thiết bị như Screen Reader (Thiết bị đọc màn hình dành cho người mù).

7- Nav (Pill)

Pill rất giống với Tab về cách hoạt động ngoại trừ sự khác biệt về mặt giao diện. Nav-item của Nav(Pill) ở trạng thái active trông giống như một button. Dưới đây là hình ảnh minh họa của Pill:
Pill (.nav-pills)

<ul class="nav nav-pills">
  <li class="nav-item">
   <a class="nav-link" href="#">Javascript</a>
  </li>
  <li class="nav-item">
   <a class="nav-link active" href="#">Bootstrap</a>
  </li>
  <li class="nav-item">
   <a class="nav-link disabled" href="#">AngularJS (Comming Soon)</a>
  </li>
</ul>
Sử dụng lớp .nav-pills kết hợp với .nav-fill bạn sẽ có được một Nav(Pill) mà các Nav-Item sẽ điều chỉnh chiều rộng của chúng để lấp đầy khoảng trống còn lại theo phương nằm ngang.
Pill (.nav-pills .nav-fill)

<ul class="nav nav-pills nav-fill">
  <li class="nav-item">
   <a class="nav-link" href="#">Javascript</a>
  </li>
  <li class="nav-item">
   <a class="nav-link" href="#">CSS</a>
  </li>
  <li class="nav-item">
   <a class="nav-link active" href="#">Bootstrap</a>
  </li>
</ul>

8- Nav (Pill) Data-Toggle

Nav (Pill) Data-Toggle

<ul class="nav nav-pills" id="myPill" role="tablist">
  <li class="nav-item">
   <a class="nav-link" id="tab-javascript" data-toggle="tab"
     href="#content-javascript"
     role="tab" aria-controls="content-javascript" aria-selected="false">
   Javascript
   </a>
  </li>
  <li class="nav-item">
   <a class="nav-link" id="tab-css" data-toggle="tab"
     href="#content-css"
     role="tab" aria-controls="content-css" aria-selected="false">
   CSS
   </a>
  </li>
  <li class="nav-item">
   <a class="nav-link active" id="tab-bootstrap" data-toggle="tab"
     href="#content-bootstrap"
     role="tab" aria-controls="content-bootstrap" aria-selected="true">
   Bootstrap
   </a>
  </li>
</ul>

<div class="tab-content" id="myPillContent">
  <div class="tab-pane fade" id="content-javascript"
   role="tabpanel" aria-labelledby="tab-javascript">
   JavaScript is a cross-platform, object-oriented scripting language ...
  </div>
  <div class="tab-pane fade" id="content-css"
   role="tabpanel" aria-labelledby="tab-css">
   CSS stands for Cascading Style Sheets. ...
  </div>
  <div class="tab-pane fade show active" id="content-bootstrap"
   role="tabpanel" aria-labelledby="tab-bootstrap">
   Bootstrap is a free front-end framework for faster and easier web development...
  </div>
</div>

Xem thêm các chuyên mục: