openplanning

Hướng dẫn và ví dụ Bootstrap Spinner

Xem thêm các chuyên mục:

Nhóm phát triển của chúng tôi vừa ra mắt website langlearning.net học tiếng Anh, Nga, Đức, Pháp, Việt, Trung, Hàn, Nhật, ... miễn phí cho tất cả mọi người.
Là một website được viết trên công nghệ web Flutter vì vậy hỗ trợ rất tốt cho người học, kể cả những người học khó tính nhất.
Hiện tại website đang tiếp tục được cập nhập nội dung cho phong phú và đầy đủ hơn. Mong các bạn nghé thăm và ủng hộ website mới của chúng tôi.
Hãy theo dõi chúng tôi trên Fanpage để nhận được thông báo mỗi khi có bài viết mới. Facebook

1- Bootstrap Spinner

Bạn có thể sử dụng Bootstrap Spinner để hiển thị trạng thái tải (loading state) của ứng dụng, hoặc bất kỳ một tiến trình nào đó.  Bootstrap Spinner được xây dựng chỉ với HTMLCSS vì vậy bạn không cần Javascript để tạo ra nó, nhưng có thể bạn cần một chút Javascript để điều khiển việc ẩn hoặc hiển thị nó.
Cách đơn giản nhất để tạo một Spinner:

<!-- Spinner -->

<div class="spinner-border"></div>
Tạo một Spinner thân thiện với thiết bị Screen Reader:
Spinner

<div class="spinner-border" role="status">
 <span class="sr-only">Loading...</span>
</div>
role = "status" Thông báo cho thiết bị Screen Reader rằng đây là một phần tử mô tả tiến trình (trạng thái) của công việc.
<span class="sr-only">
    Loading...
</span>
Đây là một phần tử ẩn trong các thiết bị thông thường, nhưng nó có thể được dò thấy bởi thiết bị Screen Reader.
Các kiểu Spinner của Bootstrap:
.spinner-border / .spinner-grow

<div class="spinner-border" role="status">
 <span class="sr-only">Loading...</span>
</div> 

<div class="spinner-grow" role="status">
 <span class="sr-only">Loading...</span>
</div>
Xem ví dụ đầy đủ:
spinners-example.html

<!DOCTYPE html>
<html>

<head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Spinner Example</title>
  <link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.3.1/css/bootstrap.min.css">

</head>

<body>
  <div class="container">
    <h4 class="mb-4 mt-2">spinner-border</h4>

    <div class="spinner-border" role="status">
     <span class="sr-only">Loading...</span>
    </div>


    <h4 class="mb-4 mt-2">.spinner-grow</h4>

    <div class="spinner-grow" role="status">
     <span class="sr-only">Loading...</span>
    </div>
  </div>

  <script src="https://code.jquery.com/jquery-3.3.1.slim.min.js"></script>
  <script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/popper.js/1.14.7/umd/popper.min.js"></script>
  <script src="https://stackpath.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.3.1/js/bootstrap.min.js"></script>
  
</body>
</html>

2- Spinner và Color

Sử dụng các lớp tiện ích Text Color bạn có thể thiết lập mầu sắc cho Spinner.
 • .text-primary
 • .text-secondary
 • .text-success
 • .text-danger
 • .text-warning
 • .text-info
 • .text-light
 • .text-dark
 • .text-body
 • .text-muted
 • .text-white
 • .text-black-50
 • .text-white-50
.spinner-border

<div class="spinner-border text-primary" role="status">
  <span class="sr-only">Loading...</span>
</div>
<div class="spinner-border text-secondary" role="status">
  <span class="sr-only">Loading...</span>
</div>
<div class="spinner-border text-success" role="status">
  <span class="sr-only">Loading...</span>
</div>
<div class="spinner-border text-danger" role="status">
  <span class="sr-only">Loading...</span>
</div>
<div class="spinner-border text-warning" role="status">
  <span class="sr-only">Loading...</span>
</div>
<div class="spinner-border text-info" role="status">
  <span class="sr-only">Loading...</span>
</div>
<div class="spinner-border text-light" role="status">
  <span class="sr-only">Loading...</span>
</div>
<div class="spinner-border text-dark" role="status">
  <span class="sr-only">Loading...</span>
</div>
.spinner-grow

<div class="spinner-grow text-primary" role="status">
  <span class="sr-only">Loading...</span>
</div>
<div class="spinner-grow text-secondary" role="status">
  <span class="sr-only">Loading...</span>
</div>
<div class="spinner-grow text-success" role="status">
  <span class="sr-only">Loading...</span>
</div>
<div class="spinner-grow text-danger" role="status">
  <span class="sr-only">Loading...</span>
</div>
<div class="spinner-grow text-warning" role="status">
  <span class="sr-only">Loading...</span>
</div>
<div class="spinner-grow text-info" role="status">
  <span class="sr-only">Loading...</span>
</div>
<div class="spinner-grow text-light" role="status">
  <span class="sr-only">Loading...</span>
</div>
<div class="spinner-grow text-dark" role="status">
  <span class="sr-only">Loading...</span>
</div>

3- Kích thước Spinner

Thêm lớp .spinner-border-sm hoặc .spinner-grow-sm vào cho một Spinner giúp nó nhỏ hơn một chút, điều này cần thiết nếu bạn muốn đặt Spinner của bạn vào một component nào đó, chẳng hạn Button.

<div class="spinner-border spinner-border-sm" role="status">
 <span class="sr-only">Loading...</span>
</div>

<div class="spinner-grow spinner-grow-sm" role="status">
 <span class="sr-only">Loading...</span>
</div>
Thêm lớp .spinner-border-lg hoặc .spinner-grow-lg vào một Spinner nếu bạn muốn có một Spinner to hơn một chút.

<div class="spinner-border spinner-border-lg" role="status">
 <span class="sr-only">Loading...</span>
</div>

<div class="spinner-grow spinner-grow-lg" role="status">
 <span class="sr-only">Loading...</span>
</div>
Bạn cũng có thể tùy chỉnh kích thước của Spinner thông qua CSS:

<div class="spinner-border" style="width: 5rem; height: 5rem;" role="status">
 <span class="sr-only">Loading...</span>
</div>

<div class="spinner-grow" style="width: 5rem; height: 5rem;" role="status">
 <span class="sr-only">Loading...</span>
</div>

4- Spinner trong một Button

Đặt các Spinner bên trong một Button hoặc một thành phần (component) nào đó.

<button class="btn btn-primary" type="button" disabled>
 <span class="spinner-border spinner-border-sm" role="status" aria-hidden="true"></span>
 <span class="sr-only">Loading...</span>
</button>
<button class="btn btn-primary" type="button" disabled>
 <span class="spinner-border spinner-border-sm" role="status" aria-hidden="true"></span>
 Loading...
</button>

<button class="btn btn-primary" type="button" disabled>
 <span class="spinner-grow spinner-grow-sm" role="status" aria-hidden="true"></span>
 <span class="sr-only">Loading...</span>
</button>
<button class="btn btn-primary" type="button" disabled>
 <span class="spinner-grow spinner-grow-sm" role="status" aria-hidden="true"></span>
 Loading...
</button>

5- Placement

Sử dụng một vài lớp tiện ích trong Bootsrap thiết lập vị trí cho các Spinner:
spinner-placement-example.html

<!DOCTYPE html>
<html>

<head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Spinner Example</title>
  <link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.3.1/css/bootstrap.min.css">

  <style>
    .my-box {
      height: 50px;
      padding: 5px;
      margin: 10px 0 5px 0;
      border: 1px solid black;
    }
  </style>
</head>

<body>
  <div class="container-fluid">

    <h4>Flex</h4>
    <div class="my-box d-flex justify-content-center">
      <div class="spinner-border" role="status">
        <span class="sr-only">Loading...</span>
      </div>
    </div>
    <div class="my-box d-flex align-items-center">
      <span>Loading...</span>
      <div class="spinner-border ml-auto" role="status" aria-hidden="true"></div>
    </div>

    <h4>Float</h4>
    <div class="my-box">
      <div class="spinner-border float-right" role="status">
        <span class="sr-only">Loading...</span>
      </div>
    </div>

    <h4>Text Align</h4>
    <div class="my-box text-center">
      <div class="spinner-border" role="status">
        <span class="sr-only">Loading...</span>
      </div>
    </div>

  </div>

  <script src="https://code.jquery.com/jquery-3.3.1.slim.min.js"></script>
  <script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/popper.js/1.14.7/umd/popper.min.js"></script>
  <script src="https://stackpath.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.3.1/js/bootstrap.min.js"></script>

</body>
</html>
 
Xem thêm:
 • TODO Link?
 • TODO Link?

Xem thêm các chuyên mục: