openplanning

Hướng dẫn và ví dụ Bootstrap Jumbotron

Xem thêm các chuyên mục:

Nhóm phát triển của chúng tôi vừa ra mắt website langlearning.net học tiếng Anh, Nga, Đức, Pháp, Việt, Trung, Hàn, Nhật, ... miễn phí cho tất cả mọi người.
Là một website được viết trên công nghệ web Flutter vì vậy hỗ trợ rất tốt cho người học, kể cả những người học khó tính nhất.
Hiện tại website đang tiếp tục được cập nhập nội dung cho phong phú và đầy đủ hơn. Mong các bạn nghé thăm và ủng hộ website mới của chúng tôi.
Hãy theo dõi chúng tôi trên Fanpage để nhận được thông báo mỗi khi có bài viết mới. Facebook

1- Bootstrap Jumbotron

Jumbotron là một thành phần giao diện trong Bootstrap, nó được sử dụng để tạo ra một vùng hiển thị một nội dung quan trọng nhất của trang, nó giúp thu hút sự chú ý của người dùng.
Bootstrap Jumbotron

<div class="jumbotron">
  <h1>Bootstrap Tutorials</h1>
  <p>
   Bootstrap is a free, open-source and is the most popular HTML, CSS,
   and JavaScript framework developed by twitter for creating
   responsive web applications.
  </p>
  <p>
   <a class="btn btn-lg btn-primary" href="#">
   Get started
   </a>
  </p>
</div>
Xem ví dụ đầy đủ:
jumbotron-example.html

<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
   <meta charset="utf-8">
   <title>Bootstrap Jumbotron</title>
   <link rel="stylesheet" href="https://stackpath.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.1.1/css/bootstrap.min.css">
  </head>
  <body>
   <div class="container">
     <h4>o7planning</h4>

     <div class="jumbotron">
      <h1>Bootstrap Tutorials</h1>
      <p>
        Bootstrap is a free, open-source and is the most popular HTML, CSS,
        and JavaScript framework developed by twitter for creating
        responsive web applications.
      </p>
      <p>
        <a class="btn btn-lg btn-primary" href="#">
        Get started
        </a>
      </p>
     </div>

   </div>
   <script src="https://code.jquery.com/jquery-3.3.1.slim.min.js"></script>
   <script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/popper.js/1.14.3/umd/popper.min.js"></script>
   <script src="https://stackpath.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.1.1/js/bootstrap.min.js"></script>
  </body>
</html>

Xem thêm các chuyên mục: