openplanning

Cài đặt e(fx)clipse cho Eclipse (Bộ công cụ lập trình JavaFX)

 1. Lấy link cài đặt
 2. Cài đặt
 3. Kiểm tra sau khi cài đặt
 4. Cài đặt JavaFX Scene Builder
 5. Hướng dẫn lập trình JavaFX cho người mới bắt đầu

1. Lấy link cài đặt

Truy cập địa chỉ:
Phiên bản mới nhất của e(fx)clipse là 3.0.0. Copy một trong các URL dưới đây:
 • http://download.eclipse.org/efxclipse/updates-released/3.0.0/site
 • http://download.eclipse.org/efxclipse/updates-released/2.4.0/site
 • http://download.eclipse.org/efxclipse/updates-released/2.3.0/site

2. Cài đặt

Nhập vào:
 • Name: e(fx)clipse
 • Location: http://download.eclipse.org/efxclipse/updates-released/3.0.0/site
Chú ý rằng đường link trên bạn có được ở bước trước đó.
Sau khi tiến trình cài đặt hoàn tất, khởi động lại Eclipse.

3. Kiểm tra sau khi cài đặt

Sau khi cài đặt thành công, và khởi động lại Eclipse, bạn có thể kiểm tra kết quả cài đặt.
Trên Eclipse chọn:
 • File/New/Others...
Đã có các Wizard cho phép bạn lập trình JavaFX

4. Cài đặt JavaFX Scene Builder

JavaFX Scene Builder là một công cụ thiết kế trực quan cho phép người dùng nhanh chóng thiết kế giao diện người dùng của ứng dụng JavaFX, mà không cần phải viết code. Bạn có thể kéo và thả các thành phần giao diện người dùng đến một khu vực làm việc, thay đổi tính chất của chúng, áp dụng các style, và FXML cho Layout vừa được tạo ra tự động bên dưới. Kết quả có được là một tập tin FXML mà sau đó có thể được kết hợp với một dự án Java bằng cách liên kết các giao diện với logic của ứng dụng.
Tiếp theo bạn xem hướng dẫn cài đặt JavaFX Scene Builder tại đây:

5. Hướng dẫn lập trình JavaFX cho người mới bắt đầu

Xem thêm:

Các hướng dẫn lập trình JavaFX

Show More