openplanning

Cài đặt JavaFX Scene Builder cho Eclipse

  1. JavaFX Scene Builder là gì?
  2. Yêu cầu đòi hỏi
  3. Download JavaFX Scene Builder
  4. Cài đặt JavaFX Scene Builder
  5. Cấu hình Eclipse sử dụng Scene Builder

1. JavaFX Scene Builder là gì?

JavaFX Scene Builder là một công cụ thiết kế trực quan cho phép người dùng nhanh chóng thiết kế giao diện người dùng của ứng dụng JavaFX, mà không cần phải viết code. Bạn có thể kéo và thả các thành phần giao diện người dùng đến một khu vực làm việc, thay đổi tính chất của chúng, áp dụng các style, và FXML cho Layout vừa được tạo ra tự động bên dưới. Kết quả có được là một tập tin FXML mà sau đó có thể được kết hợp với một dự án Java bằng cách liên kết các giao diện với logic của ứng dụng.
JavaFX Scene Builder cho phép tích hợp vào các IDE, chẳng hạn Eclipse Netbean, trong tài liệu này tôi sẽ hướng dẫn bạn cài đặt JavaFX Scene Builder, và tích hợp nó vào Eclipse.

2. Yêu cầu đòi hỏi

Để có thể nhúng Scene Builder vào Eclipse, trước hết bạn cần phải cài đặt e(fx)clipse, đây là một bộ công cụ và các thư viện cần thiết để lập trình JavaFX, bạn cần cài đặt nó như là một Plugin cho eclipse.
Hãy xem hướng dẫn cài đặt e(fx)clipse vào Eclipse tại đây:

3. Download JavaFX Scene Builder

4. Cài đặt JavaFX Scene Builder

5. Cấu hình Eclipse sử dụng Scene Builder

Trên Eclipse chọn:
  • Window/References
Trỏ tới vị trí file exe của JavaFX Scene Builder.

Các hướng dẫn lập trình JavaFX

Show More