openplanning

Hướng dẫn và ví dụ JavaFX TextField

Xem thêm các chuyên mục:

Nhóm phát triển của chúng tôi vừa ra mắt website langlearning.net học tiếng Anh, Nga, Đức, Pháp, Việt, Trung, Hàn, Nhật, ... miễn phí cho tất cả mọi người.
Là một website được viết trên công nghệ web Flutter vì vậy hỗ trợ rất tốt cho người học, kể cả những người học khó tính nhất.
Hiện tại website đang tiếp tục được cập nhập nội dung cho phong phú và đầy đủ hơn. Mong các bạn nghé thăm và ủng hộ website mới của chúng tôi.
Hãy theo dõi chúng tôi trên Fanpage để nhận được thông báo mỗi khi có bài viết mới. Facebook

1- JavaFX TextField

Class TextField thực hiện một điều khiển giao diện người dùng (UI Control) chấp nhận và hiển thị đầu vào văn bản. Nó cung cấp khả năng tiếp nhận đầu vào văn bản từ một người sử dụng. Một class tương tự khác là PasswordField cho phép người dùng nhập mật khẩu, lớp này mở rộng lớp TextInput
Xem một vài phương thức hữu ích bạn có thể sử dụng với TextField.
 1. clear() - Xóa bỏ văn bản trên TextField.
 2. copy() - Copy đoạn text đang được bôi đen trên TextField vào Clipboard.
 3. cut() - Cắt một đoạn text đang được bôi đen trên TextField và lưu vào Clipboard, đồng thời di chuyển vị trí con trỏ.
 4. paste() - Dán nội dung text trên Clipboard vào TextField tại vị trí con trỏ, thay thế đoạn text đang được bôi đen nếu có.

 

2- Ví dụ TextField

TextFieldDemo.java

package org.o7planning.javafx.textfield;

import javafx.application.Application;
import javafx.geometry.Insets;
import javafx.scene.Scene;
import javafx.scene.control.TextField;
import javafx.scene.layout.FlowPane;
import javafx.stage.Stage;

public class TextFieldDemo extends Application {

  @Override
  public void start(Stage primaryStage) throws Exception {

    TextField textField = new TextField("Tran");
    textField.setMinWidth(120);

    FlowPane root = new FlowPane();
    root.setPadding(new Insets(10));

    root.getChildren().add(textField);

    Scene scene = new Scene(root, 200, 100);

    primaryStage.setTitle("JavaFX TextField (o7planning.org)");
    primaryStage.setScene(scene);
    primaryStage.show();
  }

  public static void main(String[] args) {
    Application.launch(args);
  }

}

3- Các phương thức hữu ích

Ví dụ dưới đây minh họa sử dụng các phương thức clear(), copy(), paste(), cut(), chúng là các phương thức hữu ích của TextField.
TextFieldDemo2.java

package org.o7planning.javafx.textfield;

import javafx.application.Application;
import javafx.event.ActionEvent;
import javafx.event.EventHandler;
import javafx.geometry.Insets;
import javafx.scene.Scene;
import javafx.scene.control.Button;
import javafx.scene.control.TextField;
import javafx.scene.layout.FlowPane;
import javafx.stage.Stage;

public class TextFieldDemo2 extends Application {

  @Override
  public void start(Stage primaryStage) throws Exception {

    TextField textField = new TextField("This is a Text");
    textField.setMinWidth(180);

    // Clear
    Button buttonClear = new Button("Clear");
    buttonClear.setOnAction(new EventHandler<ActionEvent>() {

      @Override
      public void handle(ActionEvent event) {
        textField.clear();
      }
    });

    // Copy
    Button buttonCopy = new Button("Copy");

 
    // Nhấn vào nút này không làm mất tiêu điểm (Focus) của thành phần khác.
    buttonCopy.setFocusTraversable(false);

    buttonCopy.setOnAction(new EventHandler<ActionEvent>() {

      @Override
      public void handle(ActionEvent event) {
        textField.copy();
      }
    });

    // Cut
    Button buttonCut = new Button("Cut");
 
    // Nhấn vào nút này không làm mất tiêu điểm (Focus) của thành phần khác.
    buttonCut.setFocusTraversable(false);

    buttonCut.setOnAction(new EventHandler<ActionEvent>() {

      @Override
      public void handle(ActionEvent event) {
        textField.cut();
      }
    });

    // Paste
    Button buttonPaste = new Button("Paste");
    buttonPaste.setFocusTraversable(false);
    buttonPaste.setOnAction(new EventHandler<ActionEvent>() {

      @Override
      public void handle(ActionEvent event) {
        textField.paste();
      }
    });

    FlowPane root = new FlowPane();
    root.setPadding(new Insets(10));
    root.setVgap(5);
    root.setHgap(5);

    root.getChildren().addAll(textField, buttonClear,
        buttonCopy, buttonCut, buttonPaste);

    Scene scene = new Scene(root, 200, 100);

    primaryStage.setTitle("JavaFX TextField (o7planning.org)");
    primaryStage.setScene(scene);
    primaryStage.show();
  }

  public static void main(String[] args) {
    Application.launch(args);
  }

}

Xem thêm các chuyên mục: