openplanning

Cài đặt Flutter SDK trên Windows

  1. Download Flutter SDK
  2. Cài đặt Flutter SDK
  3. Thêm biến môi trường

1. Download Flutter SDK

Flutter là một Mobile UI Framework (Nền tảng giao diện người dùng các thiết bị di động),mã nguồn mở, được tạo ra bởi Google, mục đích của nó là để tạo ra các ứng dụng có thể chạy được trên nhiều nền tảng khác nhau như Android, iOS, Web.
Google cung cấp 3 kênh để bạn download Flutter, tùy thuộc vào mục đích của bạn.
Stable Channel
Stable Channel cho phép bạn download phiên bản Flutter ổn định ở cấp độ sản phẩm, bạn có thể sử dụng nó mà không phải lo lắng về các lỗi (bugs) trong mã.
Beta Channel
Beta Channel cho phép bạn download phiên bản Flutter với các tính năng mới nhất, nhưng chưa chính thức được phát hành bởi vì nó cần thêm thời gian để kiểm tra thêm về tính ổn định. Bạn có thể download phiên bản này nếu bạn muốn tìm hiểu trước các tính năng mới.
Dev Channel
Dev Channel cho phép bạn download phiên bản Flutter với tất cả các tính năng đang được phát triển bới đội ngũ thiết kế Flutter. Đây là phiên bản thay đổi liên tục và không ổn định.
Để download Flutter bạn truy cập vào đường dẫn dưới đây.

2. Cài đặt Flutter SDK

Giải nén tập tin mà bạn đã download được ở bước trên ra một thư mục nào đó, chẳng hạn:
  • C:/fluter
Mở cửa sổ CMD và đi tới thư mục C:/flutter/bin. Nhập vào lệnh "flutter" và nhấn Enter.

3. Thêm biến môi trường

Bạn cũng cần thêm đường dẫn của Flutter vào biến môi trường (Environment Variable), điều này là cần thiết để bạn có thể sử dụng Flutter SDK từ bất kỳ nơi nào trên máy tính của bạn.
Nhấn WIN + R để mở ra cửa sổ RUN.
Nhập vào lệnh dưới đây để mở ra cửa sổ Environment Variables:
rundll32.exe sysdm.cpl,EditEnvironmentVariables
Lựa chọn biến "Path" và nhấn vào nút "Edit":
Lúc này bạn có thể sử dụng lệnh "flutter" từ bất kỳ thư mục nào trên máy tính của bạn.
Chú ý: Có thể bạn cần khởi động lại máy tính để các thay đổi có tác dụng.

Các hướng dẫn lập trình Flutter

Show More