openplanning

Hướng dẫn và ví dụ Flutter Alignment

Xem thêm các chuyên mục:

Nhóm phát triển của chúng tôi vừa ra mắt website langlearning.net học tiếng Anh, Nga, Đức, Pháp, Việt, Trung, Hàn, Nhật, ... miễn phí cho tất cả mọi người.
Là một website được viết trên công nghệ web Flutter vì vậy hỗ trợ rất tốt cho người học, kể cả những người học khó tính nhất.
Hiện tại website đang tiếp tục được cập nhập nội dung cho phong phú và đầy đủ hơn. Mong các bạn nghé thăm và ủng hộ website mới của chúng tôi.
Hãy theo dõi chúng tôi trên Fanpage để nhận được thông báo mỗi khi có bài viết mới. Facebook

1- Flutter Alignment

Alignment được sử dụng để định nghĩa cách căn chỉnh (align) vị trí của một widget con bên trong cha của nó.
 • TODO Link?
 • TODO Link?
Alignment Constructor

const Alignment(
  double x,
  double y
)
Flutter đặt một hệ toạ độ tại trung tâm của widget cha, và bạn có thể tạo ra một đối tượng Alignment từ 2 tham số xy để mô tả cách căn chỉnh (align) vị trí của widget con.
Lớp Alignment định nghĩa sẵn một vài hằng số ứng với các ví trị thông dụng:
Constant Define
bottomCenter Alignment(0.0, 1.0)
bottomLeft Alignment(-1.0, 1.0)
bottomRight Alignment(1.0, 1.0)
center Alignment(0.0, 0.0)
centerLeft Alignment(-1.0, 0.0)
centerRight Alignment(1.0, 0.0)
topCenter Alignment(0.0, -1.0)
topLeft Alignment(-1.0, -1.0)
topRight Alignment(1.0, -1.0)

2- Examples


Container (
 decoration: BoxDecoration (
  image: const DecorationImage(
   image: NetworkImage('https://s3.o7planning.com/images/tom-and-jerry.png'),
   fit: BoxFit.cover,
  )
 ),
 margin: EdgeInsets.all(10),
 alignment: Alignment.bottomLeft,
 child: Text (
  "Tom and Jerry",
  style: TextStyle(
    fontSize: 20,
    color: Colors.red,
    fontWeight: FontWeight.bold
  ),
 )
)

Xem thêm các chuyên mục: