openplanning

Hướng dẫn và ví dụ Android UI Layouts

Xem thêm các chuyên mục:

Nhóm phát triển của chúng tôi vừa ra mắt website langlearning.net học tiếng Anh, Nga, Đức, Pháp, Việt, Trung, Hàn, Nhật, ... miễn phí cho tất cả mọi người.
Là một website được viết trên công nghệ web Flutter vì vậy hỗ trợ rất tốt cho người học, kể cả những người học khó tính nhất.
Hiện tại website đang tiếp tục được cập nhập nội dung cho phong phú và đầy đủ hơn. Mong các bạn nghé thăm và ủng hộ website mới của chúng tôi.
Hãy theo dõi chúng tôi trên Fanpage để nhận được thông báo mỗi khi có bài viết mới. Facebook

1- Layout là gì?

Android Layout là một lớp điều khiển việc sắp xếp các thành phần con của nó xuất hiện trên màn hình. Bất cứ thành phần nào đó là một View (hoặc thừa kế từ View) đều có thể là con của một Layout. Tất cả các lớp Layout đều mở rộng từ lớp ViewGroup (mà kế thừa từ View), do đó bạn cũng có thể tạo một lớp Layout tùy biến của mình, bằng cách tạo một lớp mở rộng từ ViewGroup.
 • Hình ảnh dưới đây minh họa sơ đồ thừa kế giữa các thành phần giao diện trong Android.

2- Các loại Layout tiêu chuẩn trong Android

 • Các Layout tiêu chuẩn:
Layout Mô tả
LinearLayout


(Horizontal)

(Vertical)

LinearLayout bố trí tất cả các thành phần con của nó theo một hướng duy nhất, theo chiều dọc hoặc chiều ngang.

RelativeLayout

RelativeLayout là một ViewGroup nó hiển thị các View con của nó theo vị trí có tương đối với nhau.

TableLayout

TableLayout là một view nó nhóm các view con thành các dòng và các cột.

GridLayout

GridLayout sử dụng một mạng lưới các dòng mỏng và vô hạn để tách khu vực bản vẽ của nó thành: các hàng, các cột, và các ô (cell). Nó hỗ trợ cả việc bắc qua (span) các hàng và các cột, mà cùng nhau cho phép một thành phần giao diện để chiếm một phạm vi hình chữ nhật gồm nhiều ô.
FrameLayout

FrameLayout là một đối tượng giữ chỗ ở trên màn hình mà bạn có thể sử dụng để hiển thị một khung nhìn duy nhất.

AbsoluteLayout

AbsoluteLayout làm bạn có thể chỉ định chính xác vị trí của các view con trong nó. Sắp xếp các view con theo đúng tọa độ x,y trong thành phần cha.

 • Các bộ chứa (Container) chuẩn:
Container Description
RadioGroup

 
ListView

 
GridView

 
ExpandableListView

 
ScrollView

 
HorizontalScrollView

 
SearchView

 
TabHost

 
VideoView

 
DialerFilter

 

3- RelativeLayout

RelativeLayout là một ViewGroup có hiển thị các View con ở các vị trí tương đối. Vị trí của mỗi View có thể được quy định liên quan đến các View anh em (như bên trái của hoặc bên dưới một View khác) hoặc ở các vị trí tương đối với khu vực cha RelativeLayout (chẳng hạn như sắp xếp ngay phía dưới, bên trái hoặc trung tâm).
RelativeLayout là một tiện ích rất mạnh mẽ cho thiết kế một giao diện người sử dụng vì nó có thể loại bỏ các nhóm View lồng nhau và giữ cho hệ thống phân cấp bố trí của bạn bằng phẳng, đồng thời cải thiện hiệu suất. Nếu bạn sử dụng một vài nhóm LinearLayout lồng nhau, bạn có thể thay thế chúng bằng một RelativeLayout duy nhất.
Hãy xem giao diện dưới đây, và bạn có thể thiết kế nó sử dụng RelativeLayout.
 • SLIDER:

4- LinearLayout

LinearLayout là một ViewGroup nó sắp xếp các View con theo một hướng duy nhất, theo chiều dọc hoặc chiều ngang.

5- TableLayout

TableLayout sắp xếp các View bên trong nó dưới dạng bảng. Cụ thể, TableLayout là một ViewGroup chứa một hoặc nhiều TableRow, mỗi TableRow là một hàng (row) trong bảng, chứa các ô (cell). Các View con có thể được đặt trong một ô hoặc đặt trong một ô hợp nhất từ các ô liên tiếp của một hàng. Khác với bảng trong HTML, bạn không thể hợp nhất các ô liên tiếp trên cùng một cột.

6- GridLayout

GridLayout sử dụng một mạng lưới các dòng mỏng và vô hạn để tách khu vực bản vẽ của nó thành: các hàng, các cột, và các ô (cell). Nó hỗ trợ cả việc bắc qua (span) các hàng và các cột, nghĩa là cho phép hợp nhất ô gần nhau thành một ô lớn (hình chữ nhật) để chứa một View.
Kích thước (Size), Căn lề (Margin) và Căn chỉnh/trọng lực (Alignment/Gravity)
Trong GridLayout, việc chỉ định kích thước và căn lề làm giống với LinearLayout. Căn chỉnh/trọng lượng (Alignment/gravity) cũng làm việc giống như trọng lực (gravity) trong LinearLayout và sử dụng chung các hằng số: left, top, right, bottom, center_horizontal, center_vertical, center, fill_horizontal, fill_verticalfill.
Tính linh hoạt (Flexibility)
Không giống như hầu hết các lưới ở các bộ công cụ khác, Android GridLayout không liên kết dữ liệu với các hàng hoặc cột. Thay vào đó, tất cả mọi thứ được làm với Aligment (căn chỉnh) và sự linh hoạt được liên kết với các thành phần tự thân của nó.

Sự linh hoạt của các cột được suy ra từ thuộc tính gravity (trọng lực) của các thành phần bên trong các cột. Nếu mọi thành phần định nghĩa một gravity, cột được coi là linh hoạt, nếu không cột được coi là không linh hoạt
Example:

Chú ý: Nếu phần tử gốc của giao diện không phải là GridLayout, bạn có thể thay đổi tên thẻ mà không cần phải thay đổi gì khác, như vậy bạn sẽ có một giao diện với phần tử gốc là GridLayout.

Các thành phần con xác định vị trí của nó trong lưới theo thuộc tính layout_row & layout_column:
Với GridLayout, nếu cột lưới nào chưa có vật thể chiếm chỗ, chiều rộng của lưới tại đó có giá trị bằng 0. Tương tự vậy nếu dòng lưới nào chưa có vật thể chiếm chỗ chiều cao lưới tại đó bằng 0.
layout_columnWeight
Trong GridLayout thuộc tính layout_columnWeight là khối lượng theo cột (column) của vật thể trong ô, nó có ảnh hưởng tới việc chiếm chỗ theo cột, mặc định giá trị này là 0.

Nếu bạn chỉ định một giá trị khác 0 cho layout_columnWeight bạn cần phải sét đặt giá trị layout_gravity (trọng tâm layout) cho đối tượng, đây là điều bắt buộc, nếu không chỉ định giá trị layout_gravity đối tượng có thể không hiển thị trên lưới:

 • Các giá trị cho layout_gravity trong trường hợp này phải là:
 • left
 • right
 • center_horizontal
 • center
 • fill_horizontal
 • fill
layout_rowSpan
layout_rowWeight
Trong GridLayout thuộc tính layout_rowWeight là khối lượng theo hàng (row) của vật thể trong ô, nó có ảnh hưởng tới không gian chiếm chỗ theo hàng, mặc định giá trị này là 0.
layout_columnSpan
OK, bạn có thể sử dụng GridLayout thiết kế giao diện như hình dưới đây được không?

7- FrameLayout

FrameLayout là bố cục (layout) đơn giản, nó có thể chứa một hoặc nhiều View con, và chúng có thể chồng chéo (overlap) lên nhau. bạn cần sử dụng thuộc tính android:layout_gravity cho các View con để định vị chúng.
Sử dụng thuộc tính android:layout_gravity cho button để điều chỉnh vị trí của nó.

Xem thêm các chuyên mục: