openplanning

Làm sao biết số số điện thoại của Android Emulator và thay đổi nó

  1. Số SIM của Android Emulator
  2. Thay đổi số điện thoại

1. Số SIM của Android Emulator

Một trong những lợi thế lớn nhất của việc sử dụng Android Emulator (Trình giả lập Android) là chúng ta có thể làm hầu hết mọi thứ như thể chúng ta đang làm việc với một thiết bị vật lý. Và tất nhiên nó có cả một số SIM, điều này giúp bạn có thể mô phỏng một cuộc gọi (hoặc gửi một tin nhắn) tới Android Emulator. Trong bài viết này tôi sẽ chỉ cho bạn cách xem số SIM của Emulator và thay đổi nó nếu muốn.
Đầu tiên hãy đảm bảo rằng Android Emulator của bạn đang được chạy, sau đó hãy làm theo hình minh họa dưới đây:
Số điện thoại của Android Emulator của tôi là +1-555-521-5554, có thể bạn sẽ nhận được một con số khác.
Mỗi Android Emulator có một số điện thoại, tuân theo quy tắc:
  • +1-555-521-[PORT_NUMBER]

Trong đó [PORT_NUMBER] là cổng (port) của Android Emulator.
Bạn có thể sử dụng mã Java để lấy thông tin số điện thoại của thiết bị Android, xem bài viết dưới đây:

2. Thay đổi số điện thoại

  • TODO!

Các hướng dẫn lập trình Android

Show More