openplanning

Hướng dẫn sử dụng Android Device File Explorer

  1. Device File Explorer
  2. Copy file từ Android vào máy tính
  3. Copy file từ máy tính vào Android

1. Device File Explorer

Device File Explorer là một công cụ của Andrdoid Studio, nó cho phép bạn khám phá các tập tin trên thiết bị Android (Bao gồm cả các thiết bị Android ảo), đồng thời nó cũng giúp bạn copy các tập tin từ máy tính của bạn vào thiết bị Android và ngược lại.
Chú ý: Công cụ Device File Explorer được đưa vào Android Studio từ phiên bản 3.1, các phiên bản cũ hơn sử dụng một công cụ tương tự đó là Android Device Monitor:
Để khám phá thiết bị Android của bạn với công cụ Device File Explorer hãy đảm bảo rằng thiết bị của bạn đã được bật chức năng "USB Debugging":
Để mở cửa sổ Device File Explorer, trên Android Studio chọn:
  • View / Tool Windows / Device File Explorer
Các tập tin và thư mục của thiết bị giả lập Android (Android Emulator) được nhìn thấy trên Device File Explorer.
Các tập tin và thư mục của chiếc điện thoại Samsung Galaxy Tab A (2016) được nhìn thấy trên Device File Explorer.

2. Copy file từ Android vào máy tính

Để copy từ Android vào máy tính, trên cửa sổ Device File Explorer nhấn phải chuột vào tập tin bạn muốn copy và chọn "Save As":

3. Copy file từ máy tính vào Android

Để copy từ máy tính vào thiết bị Android, trên Device File Explorer nhấn phải chuột vào thư mục đích và chọn Upload:
Lựa chọn các tập tin hoặc thư mục trên máy tính mà bạn muốn copy.

Các hướng dẫn lập trình Android

Show More