openplanning

Bật tính năng USB Debugging trên thiết bị Android

  1. Android USB Debugging

1. Android USB Debugging

Trong quá trình lập trình ứng dụng Android bạn muốn kết nối thiết bị Android của bạn với máy tính, nhưng các công cụ của Android Studio không nhận biết được sự tồn tại của thiết bị này.
Hãy đảm bảo rằng thiết bị Android của bạn đã bật chức năng USB Debugging. Tùy thuộc vào phiên bản Android mà bạn đang sử dụng hãy thực hiện các bước sau:
Android 4.2 --> 7.1.2
  • Settings > About Device > Software Info > Build Number
  • OR:
  • Settings > About Phone > Build Number
Android >= 8.0
  • Settings > System > About Device > Build number
  • OR:
  • Settings > System > About Phone > Build number
Nhấn vào "Build Number" 7 lần để bật chế độ nhà phát triển (Developer mode). Theo mặc định Android ẩn chế độ này vì hầu hết người dùng bình thường không cần sử dụng nó.
Quay trở lại menu "Settings", và tìm kiếm mục "Developer Options", và bật chức năng "USB Debugging":

Các hướng dẫn lập trình Android

Show More