openplanning

Làm sao loại bỏ các ứng dụng ra khỏi Android Emulator?

  1. Tại sao?
  2. Wipe Data
  3. Gỡ bỏ một ứng dụng cụ thể

1. Tại sao?

Trong quá trình phát triển ứng dụng Android bạn cần phải chạy thử các ứng dụng của bạn trên Android Emulator (Bộ giả lập của Android). Quá nhiều ứng dụng được tích lũy trên Emulator làm nó chạy chậm hơn, và bạn cần xóa bỏ các ứng dụng ra khỏi Emulator.
Khi loại bỏ một ứng dụng ra khỏi Emulator tất cả các quyền mà bạn đã cho phép ứng dụng cũng sẽ bị loại bỏ, điều này cần thiết khi bạn test các ứng dụng cần đòi hỏi sự cho phép của người dùng. Chẳng hạn, một ứng dụng cần hỏi người dùng để được phép đọc và ghi dữ liệu trên SD Card, nếu người dùng đã chấp nhận, ứng dụng này sẽ không cần hỏi lại trong các lần tiếp theo.

2. Wipe Data

Cách đơn giản nhất để loại bỏ một ứng dụng bạn đã test trên Emulator là làm Emulator trở lại trạng thái gốc.
  • Tools > AVD Manager
Một cửa sổ được mở ra, bạn sẽ nhìn thấy danh sách tất cả các thiết bị ảo của bạn.
Chọn "Wipe data" (Xóa sạch dữ liệu):

3. Gỡ bỏ một ứng dụng cụ thể

Trên Android Emulator làm theo các bước như minh họa dưới đây để truy cập vào Settings.
Nhấn vào mục "Apps & notifications".
Lựa chọn ứng dụng mà bạn muốn gỡ bỏ cài đặt.

Các hướng dẫn lập trình Android

Show More