openplanning

Hướng dẫn và ví dụ Android Dialog

Xem thêm các chuyên mục:

Nhóm phát triển của chúng tôi vừa ra mắt website langlearning.net học tiếng Anh, Nga, Đức, Pháp, Việt, Trung, Hàn, Nhật, ... miễn phí cho tất cả mọi người.
Là một website được viết trên công nghệ web Flutter vì vậy hỗ trợ rất tốt cho người học, kể cả những người học khó tính nhất.
Hiện tại website đang tiếp tục được cập nhập nội dung cho phong phú và đầy đủ hơn. Mong các bạn nghé thăm và ủng hộ website mới của chúng tôi.
Hãy theo dõi chúng tôi trên Fanpage để nhận được thông báo mỗi khi có bài viết mới. Facebook

1- Android Dialog

Trong Android, Dialog (Hộp thoại) là một cửa sổ nhỏ xuất hiện để nhắc người dùng đưa ra một quyết định hoặc nhập vào các thông tin bổ xung. Dialog không lấp kín toàn bộ màn hình, và nó thường hiển thị trong chế độ modal, điều đó nghĩa là người dùng phải đưa ra quyết định để đóng nó lại thì mới có thể tương tác với các phần khác của ứng dụng.
Nếu bạn muốn có một Dialog, hãy viết một lớp mở rộng từ lớp Dialog hoặc sử dụng các lớp con sẵn có của nó, tránh xa việc sử dụng trực tiếp lớp Dialog.
AlertDialog
AlertDialog là một lớp con trực tiếp của Dialog, nó có sẵn vùng tiêu đề, vùng nội dung và có 1, 2 hoặc 3 button. Nó giúp bạn dễ dàng có được một hộp thoại chỉ với một vài dòng mã.
CharacterPickerDialog
Android CharacterPickerDialog là một hộp thoại cho phép người dùng lựa chọn "các ký tự có dấu" (accented characters) của một ký tự cơ sở. Đôi khi CharacterPickerDialog rất có ích bởi vì không phải tất cả điện thoại của người dùng đều sẵn có một bố cục bàn phím (Keyboard Layout) phù hợp cho một ngôn ngữ cụ thể.
DatePickerDialog & TimePickerDialog
Cho phép người dùng lựa chọn ngày tháng (date) hoặc thời gian (time).
ProgressDialog
ProgressDialog là một hộp thoại hiển thị một tiến trình (progress),  về cơ bản hộp thoại này rất nguy hiểm vì nó ngăn người dùng tương tác với ứng dụng khi dialog này hiển thị (Tiến trình chưa hoàn thành). Bạn nên cân nhắc sử dụng ProgressBar thay vì ProgressDialog.
DialogFragment vs Dialog
Các Dialog được tạo và hiển thị trong một Activity, chúng không có các phương thức callback để có thể nhận biết được các trạng thái trong vòng đời của Activity, vì vậy đôi khi Activity của bạn cần phải nói với Dialog cần phải làm gì trong các thời điểm khác nhau.
Để dễ hiểu tôi đưa ra một tình huống: Ứng dụng của bạn đang hiển thị một Dialog với dữ liệu, người dùng vì một lý do nào đó đã không tương tác với thiết bị trong một khoảng thời gian đủ dài, thiết bị sẽ rơi vào trạng thái ngủ, phương thức onPause() của Activity sẽ được gọi để tạm dừng (pause) ứng dụng. Khi người dùng quay trở lại và tương tác với thiết bị, phương thức onResume() của Activity sẽ được gọi để bắt đầu lại (Resume) ứng dụng. Bạn cần phải viết code trong onResume() để nói với Dialog rằng hãy refresh lại dữ liệu mà nó đang hiển thị, tất nhiên với các Dialog chỉ để hiển thị thông báo, hoặc hiển thị các dữ liệu cố định bạn không phải làm điều này.
DialogFragment là một Fragment chứa một Dialog, nó có các phương thức callback để tự nhận thức được các trạng thái khác nhau trong vòng đời của Activity, vì vậy DialogFragment có thể tự làm các việc thông minh thay vì phải làm theo sự chỉ dẫn của Activity. Thêm nữa, các Dialog sẽ bị đóng lại khi người dùng xoay (rotate) màn hình điện thoại, còn DialogFragment thì phản ứng thân thiện hơn, nó sẽ xoay theo định hướng (orientation) của màn hình.
Đó là lý do vì sao trong một số trường hợp ứng dụng phức tạp bạn nên sử dụng DialogFragment thay vì Dialog, nó giúp code của bạn trong sáng hơn. Tuy nhiên đừng lo lắng, sử dụng Dialog thực sự tiện lợi trong hầu hết các trường hợp thông thường.

2- Ví dụ tùy biến Dialog

Xem trước ví dụ:
Trên Android Studio tạo mới một project:
 • File > New > New Project > Empty Activity
  • Name: CustomDialogExample
  • Package name: org.o7planning.customdialogexample
  • Language: Java
Đầu tiên chúng ta sẽ thiết kế giao diện cho dialog:
 • File > New > Android Resource File
  • File name: layout_custom_dialog.xml
  • Resource type: Layout
  • Root element: androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout
  • Directory name: layout
Thiết kế giao diện cho Dialog tùy biến:
Sét đặt ID, Text cho các thành phần trên giao diện:
layout_custom_dialog.xml

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout
  xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
  xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
  android:layout_width="match_parent"
  android:layout_height="match_parent">

  <TextView
    android:id="@+id/textView"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_marginStart="16dp"
    android:layout_marginLeft="16dp"
    android:layout_marginTop="16dp"
    android:text="Enter Your Name:"
    app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
    app:layout_constraintTop_toTopOf="parent" />

  <EditText
    android:id="@+id/editText_fullName"
    android:layout_width="0dp"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_marginStart="16dp"
    android:layout_marginLeft="16dp"
    android:layout_marginTop="16dp"
    android:layout_marginEnd="16dp"
    android:layout_marginRight="16dp"
    android:ems="10"
    android:hint="Name"
    android:inputType="textPersonName"
    app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
    app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
    app:layout_constraintTop_toBottomOf="@+id/textView" />

  <Button
    android:id="@+id/button_cancel"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_marginTop="16dp"
    android:layout_marginEnd="16dp"
    android:layout_marginRight="16dp"
    android:text="Cancel"
    app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
    app:layout_constraintTop_toBottomOf="@+id/editText_fullName" />

  <Button
    android:id="@+id/button_ok"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_marginTop="16dp"
    android:layout_marginEnd="16dp"
    android:layout_marginRight="16dp"
    android:text="OK"
    app:layout_constraintEnd_toStartOf="@+id/button_cancel"
    app:layout_constraintTop_toBottomOf="@+id/editText_fullName" />
</androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout>
Tạo lớp CustomDialog mở rộng từ lớp Dialog:
CustomDialog.java

package org.o7planning.customdialogexample;

import android.app.Activity;
import android.app.Dialog;
import android.content.Context;
import android.os.Bundle;
import android.view.View;
import android.view.Window;
import android.widget.Button;
import android.widget.EditText;
import android.widget.Toast;

public class CustomDialog extends Dialog {

  interface FullNameListener {
    public void fullNameEntered(String fullName);
  }

  public Context context;

  private EditText editTextFullName;
  private Button buttonOK;
  private Button buttonCancel;

  private CustomDialog.FullNameListener listener;

  public CustomDialog(Context context, CustomDialog.FullNameListener listener) {
    super(context);
    this.context = context;
    this.listener = listener;
  }

  @Override
  protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);
    requestWindowFeature(Window.FEATURE_NO_TITLE);
    setContentView(R.layout.layout_custom_dialog);

    this.editTextFullName = (EditText) findViewById(R.id.editText_fullName);
    this.buttonOK = (Button) findViewById(R.id.button_ok);
    this.buttonCancel = (Button) findViewById(R.id.button_cancel);

    this.buttonOK .setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
      @Override
      public void onClick(View v) {
         buttonOKClick();
      }
    });
    this.buttonCancel.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
      @Override
      public void onClick(View v) {
         buttonCancelClick();
      }
    });
  }

  // User click "OK" button.
  private void buttonOKClick() {
    String fullName = this.editTextFullName.getText().toString();

    if(fullName== null || fullName.isEmpty()) {
      Toast.makeText(this.context, "Please enter your name", Toast.LENGTH_LONG).show();
      return;
    }
    this.dismiss(); // Close Dialog

    if(this.listener!= null) {
      this.listener.fullNameEntered(fullName);
    }
  }

  // User click "Cancel" button.
  private void buttonCancelClick() {
    this.dismiss();
  }
}
activity_main.xml

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout
  xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
  xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
  android:layout_width="match_parent"
  android:layout_height="match_parent"
  tools:context=".MainActivity">

  <Button
    android:id="@+id/button_openDialog"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_marginTop="32dp"
    android:text="Open Dialog"
    app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
    app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
    app:layout_constraintTop_toTopOf="parent" />
  
</androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout>
MainActivity.java

package org.o7planning.customdialogexample;

import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity;

import android.os.Bundle;
import android.view.View;
import android.widget.Button;
import android.widget.Toast;

public class MainActivity extends AppCompatActivity {

  private Button buttonOpenDialog;

  @Override
  protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);
    setContentView(R.layout.activity_main);

    this.buttonOpenDialog = (Button) this.findViewById(R.id.button_openDialog);

    this.buttonOpenDialog.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
      @Override
      public void onClick(View v) {
        buttonOpenDialogClicked();
      }
    });
  }

  private void buttonOpenDialogClicked() {
    CustomDialog.FullNameListener listener = new CustomDialog.FullNameListener() {
      @Override
      public void fullNameEntered(String fullName) {
        Toast.makeText(MainActivity.this, "Full name: " + fullName, Toast.LENGTH_LONG).show();
      }
    };
    final CustomDialog dialog = new CustomDialog(this, listener);

    dialog.show();
  }
}

Xem thêm các chuyên mục: