openplanning

Sử dụng các tài sản ảnh và biểu tượng của Android Studio

 1. Vector Asset
 2. Chuyển đổi SVG, PSD thành VectorDrawable

1. Vector Asset

Android Studio là một công cụ phát triển Android, nó chứa một tài sản (asset) quan trọng đó là hình ảnh (image) và các biểu tượng (icon). Thật may mắn bạn có thể sử dụng chúng trong ứng dụng của mình.
Để nhập khẩu một biểu tượng (icon) vào dự án của bạn hãy thực hiện các bước sau:
Trên Android Studio nhấn phải chuột vào thư mục "drawable" của project và chọn:
 • New >> Vector Asset
 • Chọn "Asset Type: Clip Art"
 • Và nhấn vào nút "Clip Art" để lựa chọn một biểu tượng (icon) mà bạn muốn.
Bạn có thể thay đổi mầu sắc của Icon:
Đặt tên cho icon:
Lúc này một tập tin XML được tạo ra trong thư mục drawable, nó là một VectorDrawable.
my_icon1.xml
<vector android:height="24dp" android:tint="#519C9A"
  android:viewportHeight="24.0" android:viewportWidth="24.0"
  android:width="24dp" xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android">
  <path android:fillColor="#FF000000" android:pathData="M1,21h4L5,9L1,9v12zM23,10c0,-1.1 -0.9,-2 -2,-2h-6.31l0.95,-4.57 0.03,-0.32c0,-0.41 -0.17,-0.79 -0.44,-1.06L14.17,1 7.59,7.59C7.22,7.95 7,8.45 7,9v10c0,1.1 0.9,2 2,2h9c0.83,0 1.54,-0.5 1.84,-1.22l3.02,-7.05c0.09,-0.23 0.14,-0.47 0.14,-0.73v-1.91l-0.01,-0.01L23,10z"/>
</vector>
VectorDrawable là một đồ họa vector (vector graphic) định nghĩa trong một tập tin XML, chứa thông tin về các điểm (point), các đường thẳng (line), và các đường cong (curve) cùng với thông tin về mầu sắc liên hợp với nó.
Ưu điểm chính của việc sử dụng vector có thể vẽ là khả năng mở rộng (scalability) hình ảnh. Nó có thể được co giãn (scaled) mà không làm giảm chất lượng hiển thị, điều đó có nghĩa là cùng một tệp được thay đổi kích thước cho các mật độ màn hình khác nhau mà không làm giảm chất lượng hình ảnh. Điều này dẫn đến các tệp APK nhỏ hơn và bảo trì nhà phát triển ít hơn. Bạn cũng có thể sử dụng hình ảnh vector cho hoạt hình bằng cách sử dụng nhiều tệp XML thay vì nhiều hình ảnh cho mỗi độ phân giải màn hình.

2. Chuyển đổi SVG, PSD thành VectorDrawable

Android Studio cũng có thể chuyển đổi các tập tin định dạng SVG, PSD thành định dạng VectorDrawable.
Trên Android Studio chọn:
 • File >> New >> Vector Asset
 • Chọn "Asset Type : Local file (SVG, PSD)".
 • Chọn một tập tin SVG hoặc PSD trên máy tính của bạn.
Android Studio giúp chuyển đổi tập tin SVG (Hoặc PSD) thành định dạng VectorDrawble.

Các hướng dẫn lập trình Android

Show More